Les empreses poden estalviar-se de pagar 34 milions en els propers impostos de societats

Les deduccions són beneficis fiscals que permeten una menor tributació tot i que no es disposa del detall en resposta de Govern a unes preguntes del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López

Comentaris

Oficina del departament de Tributs i Fronteres.
Oficina del departament de Tributs i Fronteres. ALTAVEU

L’Administració tributària té unes bases de tributació negatives pendents de compensació de 296.591.484,49 euros i unes deduccions pendents d’aplicar a data 31 de desembre del 2021 de l’Impost de Societats (IS) de 34.227.710,53 euros. Així consta en les respostes a les preguntes del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López

Les deduccions a la quota íntegra a l'IS són beneficis fiscals que permeten a les societats una menor tributació. Sovint es confonen les 'deduccions', amb les 'exempcions' o les 'bonificacions', essent conceptes diferents. En la resposta d'Eric Jover, en aquell moment ministre de Finances, s'afegeix que atès que al voltant del 75% de les societats presentaven, fins a l’exercici 2020, el model simplificat de declaració de l’impost, no es disposa del detall de les deduccions. Tampoc es pot exposar la recaptació per a cada un dels anys d’activitat amb el mateix detall que s’empra per les estadístiques de Valor afegit brut (VAB) i Producte Interior Brut (PIB).

L’Administració tributària no disposa d’aquesta informació ja els obligats tributaris no notifiquen quin és el seu sector d’activitat en el moment de les liquidacions. Tanmateix, Jover considera que és una dada d’alt valor afegit i l’Administració, aprofitant el procés de digitalització que està emprenent, està creuant les dades disponibles pel departament d’Estadística amb les de l’Administració Tributària per obtenir-les. Quan aquestes dades estiguin disponibles es facilitaran al Consell General.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending