Els mestres es converteixen de totes totes en agents de l’autoritat

Aquest divendres entra a tràmit parlamentari la nova llei del cos d’Educació que permetrà els ensenyants amb una antiguitat mínima de trenta anys prejubilar-se als 60 anys amb un 60% del sou

El ministre Eric Jover i el president del SEP, David Garcia, han presentat conjuntament el projecte de llei.
El ministre Eric Jover i el president del SEP, David Garcia, han presentat conjuntament el projecte de llei.
La nova llei del cos d’Educació que s’entrarà aquest divendres a tràmit parlamentari estableix l’estatus d’agents de l’autoritat per a mestres i professors. El text, que regula per primera vegada les especificitats dels ensenyants partint de la legislació en matèria de Funció Pública com a base, fixa un període de vacances de 45 dies naturals a gaudir entre el 15 de juliol i el 31 d’agost o dóna l’oportunitat als professionals de l’educació de prejubilar-se als 60 anys si porten un mínim de 30 al cos i, això sí, cobrant el 60% del salari.

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el president del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), David Garcia, han presentat aquest dijous el projecte de llei del cos d’Educació, que va ser ratificat aquest dimecres pel consell de ministres. Les dues parts han volgut presentar el text conjuntament, ja que comparteixen el convenciment que és un pas endavant que era necessari. El text es basa en els preceptes del projecte de llei de la Funció Pública pel que fa a les qüestions retributives, el foment de la mobilitat i la formació, i desenvolupa de manera diferenciada les casuístiques concretes dels ensenyants, que havien estat reconegut cos especial amb la legislació de l’any 2000 però que fins ara no hauran disposat d’una normativa específica.

Algunes de les novetats que introdueix el text que ara iniciarà el camí parlamentari són la regulació dels processos de selecció del personal interí, donant-los caràcter oficial i més transparència. Així, les borses d’interins, que ja existeixen actualment, passaran a ser una obligació legal, i això comportarà també la creació d’una plataforma telemàtica a través de la qual tots els treballadors puguin consultar en quina posició es troben i la puntuació que tenen. També en relació amb les condicions dels interins, el text preveu el reconeixement dels anys d’antiguitat a aquells treballadors que assoleixin una plaça com a treballadors públics de caràcter indefinit

Esdevenir autoritat suposa un reforç legal important, sobretot davant possibles conflictes amb pares d’alumnes o fins i tot eventuals enfrontaments amb escolars més grans

El projecte de llei regula per primera vegada de manera específica el fet que es reconeix el personal d’aquest cos com a agents de l’autoritat, un element que no és pas banal. Ser agent de l’autoritat suposa legalment un empoderament dels professionals de l’educació davant eventuals situacions de conflicte, per exemple, amb pares d’alumnes, o davant d’escolars d’una certa edat amb els quals pugui sorgir algun enfrontament.

També es regulen les vacances dels membres del cos i l’edat de jubilació. Pel que fa a les vacances, s’estableix que els membres del cos tindran 45 dies naturals de vacances que s’han de gaudir entre el 15 de juliol i tot el mes d’agost, cosa que permetrà que les persones que estiguin gaudint d’una baixa de maternitat, paternitat o adopció durant l’època de vacances puguin recuperar aquests dies posteriorment. Quant a la jubilació, el projecte de llei possibilita que el personal del cos d’educació es pugui prejubilar als 60 anys amb el 60% del salari si tenen una antiguitat d’un mínim de 30 anys, i així se’ls equiparà a la resta de cossos especials. La jubilació obligatòria, però, es manté als 65 anys.

El text, que ja ha estat revisat per la comissió consultiva i del qual n’hauran de penjar diversos reglaments, fixa un període de 45 dies naturals de vacances del 15 de juliol al 31 d’agost

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior ha posat de relleu que l’elaboració d’aquest text es va iniciar l’any 2015, i que des que es va tancar el projecte de llei de Funció Pública -amb vagues incloses amb els mestres com a principals protagonistes- es va intensificar la feina amb els diferents col·lectius i amb les negociacions amb el sindicat. El text, a més, segons que ha informat el Govern, ja ha passat per la comissió consultiva, que també hi ha fet aportacions, de les quals algunes s’han inclòs per millorar el projecte de llei. 

Així, el projecte de llei no és el que íntegrament cap de les dues parts haurien proposat individualment però assoleix un elevat grau de consens. Un cop entrat a tràmit parlamentari el projecte de llei, però, quedaran pendents diverses qüestions que requereixen de desplegament reglamentari, i en aquest sentit, el ministre s’ha compromès a treballar-les també de manera conjunta amb el sindicat i amb altres actors que hi puguin estar implicats. Per la seva banda, el president del SEP ha manifestat la seva voluntat de ser molt presents en aquest procés.

Comentaris

Trending