El tabac s'apujarà un 10% a principi del 2017 per poder compensar la caiguda d'IGI

Comentaris

El tabac s\'apujarà un 10% a principi del 2017 per poder compensar la caiguda d\'IGI
El tabac s\'apujarà un 10% a principi del 2017 per poder compensar la caiguda d\'IGI

El preu del tabac s’apujarà a principi de l’any que ve. L’increment que amb tota seguretat acabarà revertint en el consumidor serà la conseqüència de la puja de la taxa al consum anunciada aquest dilluns pel ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca. L’executiu preveu augmentar el tribut en un 10% durant els primers mesos del 2017. D’aquesta manera el Govern compensarà la caiguda de la recaptació per l’impost general indirecte (IGI). Aquestes dades es contenen en el projecte de llei del pressupost per a l’exercici vinent que Cinca ha presentat aquest dilluns a tràmit parlamentari. El dèficit previst per al 2017 s’allunya una mica més dels 30 milions d’euros -queda en poc més de 25 milions- gràcies un increment d’ingresso provocat, en gran mesura, del fet d’anar xuclant tots els beneficis que obtenen les dues parapúbliques per antonomàsia del Principat: Andorra Telecom i FEDA.

L’increment de la taxa sobre el consum tabaquer permetrà mantenir equilibrats els ingressos en matèria d’impostos indirectes, que constitueixen el gros de la recaptació del país. Així, per l’esmentat capítol, l’Estat preveu ingressar durant el 2017 pràcticament 281 milions d’euros, que no suposen ni un 1% d’increment respecte del previst per a l’exercici que estem apunt de finalitzar. Per arribar als 281 milions serà cabdal l’augment de l’ordre del 10% de la taxa que grava el tabac. Cinca ha recordat que des del 2014 no s'incrementava aquesta taxa i que s'incrementarà a principis del 2017 per evitar que creixi el diferencial de preu d'aquest producte amb els països de l'entorn, mantenint alhora la competitivitat del sector.

Augment d’ingressos

Seguint en el capítol d’ingressos, que es preveu que creixin en un 5%, el que suposa una vintena de milions en xifres absolutes, les dues grans potes de l’augment són la imposició directa i els ingressos patrimonials. Sobre aquests darrers no hi ha gaire secrets. Andorra Telecom i FEDA preveuen guanyar més, i com que tot allò que guanyen en lloc d’anar a reserves, d’uns anys ençà, el Govern ho xucla cap a la caixa central, tot plegat són faves comptades. Per aquest capítol, l’Estat preveu recaptar 4,7 milions més, el que representa un increment del 15,8% passant d’ingressar 29,8 milions a recaptar-ne poc més de 35. 

L’altre gran sostén de l’increment d’ingressos són, s’ha dit, els impostos directes. El titular de Finances ha explicat que es tracta del primer any que es pot elaborar el pressupost després d'haver liquidat, com a mínim, un any de totes les noves figures impositives, de manera que "tenim més coneixement i dades reals". En concret, es pressuposten a l'alça els ingressos per IRPF, tenint en compte que l'any passat es va fer una previsió molt prudent i ara el pressupost recull la millora substancial que s'ha observat en la recaptació d'aquest tribut. També s'augmenta la recaptació per l'impost de societats, tenint en compte que durant el 2015 aquest impost es va veure afectat per les deduccions relacionades amb l'impost de plusvàlues. 

Finalment, Cinca ha explicat que l'any passat es van rebaixar molt les expectatives de recaptació per l'impost sobre les rendes obtingudes pels no residents donada l’entrada en vigor dels CDI amb Espanya i França, i com que la disminució no ha estat tant forta com es preveia, per al 2017 també s'ha pressupostat a l’alça. En qualsevol cas, la fiscalitat directa hauria de deixar el 2017 al voltant de 74 milions quan el pressupostat per aquest any en curs va ser de 61 milions. Els 13 milions d’augment signifiquen un increment percentual del 21,4%.

Despeses

Pel que fa a les despeses, aquestes se situen a l’entorn dels 440,7 milions, una xifra molt més elevada del que venia sent habitual. I això que les despeses de personal es mantenen inalterables a l’entorn de 107 milions i les despeses financeres -el pagament dels interessos que genera l’endeutament- continuen baixant (caiguda percentual del 13%). Però les transferències corrents i, sobretot les de capital -des del punt de vista dels percentatges- experimenten severs increments. També s’augmenta, tal i com ja va avançar l’Altaveu, la inversió real prevista, que se situa en 52 milions d’euros, essent gairebé 4 milions superior que la prevista per aquest 2016, encara que de ben segur no s’arribarà a executar els 48 milions pressupostats.

El creixement absolut més gran, quant a la partida de les despeses, l’experimenten les transferències corrents, que passen de 191,6 milions en la previsió comptable del 2016 a 206 milions en les xifres presentades aquest dilluns i establertes per al proper exercici. En termes absoluts, l’increment no és tan elevat pel que fa a les transferències de capital (2,3 milions de diferència entre el 2016 i el 2017), però sí que ho és des del punt de vista percentual (l’augment toca el 40%). La CASS i el SAAS, com ha dit el titular de Finances, tenen molt a veure en aquestes puges.

El ministre ha destacat el fet que el pressupost per al 2017 se cenyeix al peu de la lletra a allò establert per la ‘regla d’or’ i el que es deriva dels plans comptables d’aquesta llei de sostenibilitat, en virtut de la qual l’executiu ja va haver de fer una planificació fins al 2019, quan es preveu que, de normal, s’esgoti la legislatura. Així, el dèficit de gestió que preveu el pressupost entrat a tràmit queda per sota dels 10 milions d’euros. En concret, 9.799.808,31 euros. Si a aquesta xifra s’hi afegeixen les despeses financeres (fixades en 15,8 milions), el resultat pressupostari ajustat, és a dir, el dèficit de caixa, que és la magnitud que habitualment es pren, cal situar-lo en 25,6 milions, mentre que el pressupost per a l’exercici que estem esgotant havia previst que aquesta mateixa xifra fos de 28,22 milions.

¿Moció liberal? "Escenificació!", afirma Cinca

"Em sembla escenificació política, legítima i prevista al reglament". Així ha definit el ministre de Finances, Jordi Cinca, la moció de censura contra el cap de Govern que el grup parlamentari liberal hauria d’impulsar si fa cas al mandat del nucli dur de l’executiva de la formació, que va adoptar la mesura amb el president, Jordi Gallardo, estant de viatge en representació del Consell General. Cinca li ha restat transcendència i ha assegurat que si s’arriba a presenar i es convoca una sessió per debatre-la a la cambra parlamentària, "tindrem una altra ocasió de defensar el projecte davant el parlament, de discutir-lo, i l'endemà continuarem treballant". El portaveu governamental ha posat com a exemple l’entrada a tràmit parlamentari del pressupost per demostrar que "l'activitat del Govern està dins de la normalitat", tot recordant que les urnes els han donat "majoria absoluta" i que van sortir reforçats de les eleccions comunals. Per tot plegat, "el Govern només ha de fer una cosa: continuar amb el seu mandat, seguir treballant". El pressupost permetrà "tirar endavant les nostres polítiques per a l'any 2017", ha afegit. 

 

Amb informació de l'Agència de Notícies Andorrana (ANA) / Fotografia: ANA

Comentaris

Trending