El PS incrementa la pressió a Govern pel complement de jubilació als duaners que mai no s'ha regulat

Comentaris

El PS incrementa la pressió a Govern pel complement de jubilació als duaners que mai no s\'ha regulat
El PS incrementa la pressió a Govern pel complement de jubilació als duaners que mai no s\'ha regulat
  • La Llei del Codi de duana aprovada el 2004 donava mig any per aprovar un reglament que havia de fixar com s'articulava la prima derivada d'un 20% de les sancions
  • Ni liberals ni socialdemòcrates ni demòcrates no han fet cas al mandat legislatiu i l'afer ha acabat als tribunals, que consideren que era només una expectativa de dret
  • Ara el parlamentari Gerard Alís pretén saber quins plans té l'executiu de DA vist que la situació ha derivat en un "important conflicte laboral"
El grup parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS) posa una mica més de pressió al Govern en relació al complement que procedent d’un percentatge de les sancions imposades el Codi de duana, és dir, la llei que regula el cos de duaners, preveia per als agents i que no només no creat per la via reglamentària com la normativa establia si no que l’absència d’aquesta prima ha generat, com diu el conseller general socialdemòcrata Gerard Alís, “un important conflicte laboral”. De fet, els duaners han d’acabar aclarint els propers dies si promouen un recurs d’empara al Tribunal Constitucional o si radicalitzen la seva acció reivindicativa i anuncien vagues, del tipus que sigui. Ni la Batllia, en primera instància, ni el Tribunal Superior, posteriorment, han donat la raó als agents de la duana. Consideren els tribunals que el complement era només una expectativa de dret que mai no s’ha consolidat, entre altres coses, perquè el reglament que l’havia de regular i que la Llei del Codi de duana obligava a fer ja al 2004 mai no s’ha elaborat. De fet, el Superior, en una sentència relativament recent, afirmava que l’únic que es podia constatar era l’incompliment del Govern quant a l’obligació per llei que tenia d’haver aprovat un reglament que ha quedat sempre al calaix. I no pas metafòricament. Com a mínim hi ha hagut dos esborranys de text, consensuats entre administració i funcionaris, que finalment mai no han tirat endavant perquè els diversos governs de torn no han volgut. El Tribunal Superior venia a dir que si en la demanda judicial s’hagués reclamat una condemna respecte l’incompliment, els magistrats no haurien tingut més remei que concloure que existia tal incompliment. Però que aquesta no era pas la pretensió dels demandants. Tampoc queda clar quin valor hauria tingut una resolució declarativa per part dels tribunals, vist que no hi ha cap sanció associada a l’administració si aquesta no fa els reglaments que el legislador li ordena. Tot plegat ha caldejat molt l’ambient entre els funcionaris que tenen encomanat el control de les duanes. I d’aquí que ara parlamentari socialdemòcrata pretengui treure l’entrellat de tot plegat interpel·lant el Govern. En aquest sentit, Gerard Alís ha tramitat una sèrie de preguntes escrites en les quals demana a l’executiu per què no s’ha elaborat el reglament que ha de permetre destinar un percentatge de les sancions imposades per les infraccions al Codi de duana a la jubilació dels membres del cos. Les qüestions, que hauran de ser respostes de forma escrita, posen en relleu que fa tretze anys que aquesta normativa hauria d’haver estat elaborada, reclamen si l’executiu té previst realitzar-ho en els propers mesos i remarquen que hi ha sentències judicials que han posat en relleu aquest i incompliment que, a més, dificulta l’aplicació d’un dret d’aquest col·lectiu de treballadors que està recollit legalment. En el document tramitat aquest dilluns a Sindicatura, Alís recorda que “el Codi de duana estableix (...) que ‘el 20% de l’import de les sancions per infraccions a les disposicions legals en matèria tributària duanera forma part dels drets econòmics de les finances públiques com a incentiu i complement de finançament de la jubilació i de les millores socials dels funcionaris de Duana” i que s’establirà “per reglament la seva regulació i condicions d’aplicació”. El conseller general remarca que el mateix text legal “estipula que ‘s’encomana a Govern l’establiment de les disposicions reglamentàries necessàries per al desenvolupament i l’aplicació del Codi (...) dins un termini màxim de sis mesos comptadors a partir de la promulgació de la (...) Llei’”. El parlamentari indica que a dia d’avui, “el reglament que ha de desenvolupar l’article 14 i més específicament el seu apartat 4 no existeix”, fet que “ha provocat un important conflicte laboral en el si del cos de duaners, fins i tot amb recursos davant la justícia”. Amb aquests antecedents, Alís formula diferents preguntes a Govern. En primer lloc, demana “com ha complert (...) des de l’any 2004 les disposicions establertes en l’article 14.4 del Codi de Duana, en referència al 20% de l’import de les sancions per infraccions a les disposicions legals en matèria tributària duanera tenint en compte que mai s’ha elaborat el reglament que havia de regular-ho”. També vol saber “quan preveu (...) complir la llei i, per tant, aprovar dit reglament”. El parlamentari socialdemòcrata demana a continuació “com preveu el Govern regular l’aplicació del dret establert en l’article 14.4 del Codi de Duana, d’ençà l’any 2004 i fins a la data d’aprovació del reglament esmentat”. A més, vol saber si aquest article es va tenir en compte a l’hora de redactar la Llei de creació i de regulació del pla de pensions de la funció publica i, en cas afirmatiu, “quina incidència ha tingut”. Per últim, Alís demana a Govern si “té calculat (...) el perjudici que es pot haver generat envers els membres del cos de duaners el fet de no haver elaborat fins ara aquest reglament”. En cas afirmatiu, el conseller pregunta si “hi ha previsió de buscar una solució per compensar-ho”. El conseller general del PS ha argumentat la necessitat de formular aquestes preguntes tot posant sobre la taula el fet que la situació “ha causat rebombori i preocupació entre el cos de duaners”. Una inquietud que també mantenen els membres de la formació socialdemòcrata: “Ens preocupa veure que hi ha una llei que preveu un desplegament reglamentari i que aquest no ha estat fet després de tretze anys”. Per això, “volem saber per què no s’ha fet i, sobretot, si es farà alguna cosa per posar solució”. En aquest sentit, Alís ha volgut recordar que “hi ha resolucions judicials que posen de manifest l’incompliment per part de Govern”, fet que justifica demanar ara per la situació, més tenint en compte que el fet que no existeixi aquesta normativa “fa difícil que es pugui aplicar un dret”.

Comentaris

Trending