El consum lligat a la despesa dels turistes es manté en franca davallada

La recaptació del Govern en matèria d’impostos indirectes durant el primer semestre de l’any va patir una forta reculada de més de l’11% en relació amb el mateix període del 2017

-
-
El consum no remunta. Vinguin més o menys turistes, la despesa va a la baixa. Així ho evidencia la recaptació del Govern en matèria d’imposició indirecta obtinguda durant el primer semestre de l’any, que inclou bona part de la temporada d’esquí, per tant, de la temporada forta per al país. En global, l’Estat va deixar d’ingressar respecte el mateix període del 2017 més de 17 milions d’euros, el que en magnituds percentuals suposa una caiguda de més de l’11%. Sort encara, per les arques estatals, que l’impost de societats i l’IRPF estan deixant més diners dels que deixaven.

L’IGI i la taxa al consum, molt lligada als productes tabaquers, suposen en conjunt més del 80% de la recaptació en matèria d’imposició indirecta per a l’Estat. Un i altre tribut han deixat molts menys diners aquest 2018 respecte de l’any anterior segons que posa de relleu l’execució pressupostària del primer semestre d’enguany. I si bé la taxa relativa al tabac troba una justificació en la gestió dels estocs per part dels comerciants relacionada amb un increment de les taxes, l’únic motiu que argumenta la caiguda en matèria d’IGI és que es consumeix menys. Per tant i especialment, que els turistes fan menys despesa. De fet, aquesta situació ja va ser denunciada aquest dimarts, per exemple, pel conseller general socialdemòcrata Pere López, que posant de relleu la davallada del nombre de visitants va remarcar també les dificultats del sector comercial.

Sia com vulgui, el Govern va recaptar durant el primer semestre d’aquest any 58,7 milions d’euros, quan durant el mateix període del 2017 n’havia ingressat 64,1, per tant, 5,4 milions menys, el que representa una caiguda del 8,5%. Com la mateixa intervenció general de l’Estat explica en el document que recull l’execució pressupostària, “semblaria ser que el consum registrat en aquest primer semestre de l’any ha estat lleugerament inferior al del mateix període de l’exercici precedent”. Es remarca que un sol semestre “no permet extreure conclusions” però sí s’activa l’alerta.

Quant a la taxa sobre el consum, la recaptació es va quedar en 55,2 milions, molt lluny dels 67,4 milions del 2017 encara que, s’ha dit, es justifica per les previsions i la gestió feta pels empresaris en relació amb els estocs del tabac. La caiguda en xifres absolutes de 12,2 milions i, en relatives, del 18% cal posar-la doncs en context atès que segons l’execució pressupostària els ingressos obtinguts aquest primer semestre del 2018 se situen “en xifres similars a les històriques d’aquesta taxa”, és a dir, entorn als 50 milions d’euros.

Tot plegat queda lleugerament compensat -lleugerament perquè la recaptació absoluta és menor. amb un increment d’ingressos procedents de l’impost sobre els beneficis obtinguts per les empreses i en relació amb l’IRPF. En matèria d’impost de societat es va recaptar 10,4 milions d’euros més (114% d’increment percentual), passant de 9,1 a 19,5 degut a “la millora de l’eficiència tant en la gestió com en la recaptació i en la inspecció d’aquest impost”. En relació amb l’IRPF, l’augment ha estat del 13,4%, passant de 10,7 milions ingressats el primer semestre del 2017 als 12,2 obtinguts durant els sis mesos inicials del 2018. S’ha ingressat en xifres absolutes rodones 1,5 milions d’euros més.

Etiquetes

Comentaris

Trending