Els alumnes de màster pugen un 322% en quatre anys

La despesa pública de Govern en Educació 2021/2022 ha estat de 116.191.993,27 euros, amb un creixement del 2%

Comentaris

El rector de la Universitat d'Andorra, Miquel Nicolau s'adreça a un grup d'estudiants.
El rector de la Universitat d'Andorra, Miquel Nicolau s'adreça a un grup d'estudiants. UdA

Els estudiants de Bàtxelor i màster han augmentat de forma espectacular el curs passat mentre que els de Maternal disminueixen. Són dues de les dades que apareixen en els indicadors de l'educació que ha publicat aquest dilluns el departament d'Estadística de Govern.

Quant a les variacions anuals, Bàtxelor és el nivell que té el major augment d’estudiants, amb un 138,1%. Els alumnes de Maternal són els que disminueixen més en valor absolut, amb 1.896 alumnes, 101 menys que el curs anterior. Respecte a quatre cursos enrere, l’augment més destacat es dona en els alumnes de Màster, amb un 322,9% en relació al curs 2017-2018, i la reducció més destacada es dona en els alumnes d’Ensenyament superior de cicle curt (52,4%).

Si es classifiquen en grans grups, els alumnes de Pre-ensenyament superior i formació professional han estat 10.919 en el curs 2021/2022, un -0,2% en comparació al curs anterior. La variació anual dels darrers quatre anys és negativa. Tanmateix, en el curs 2021/2022, els alumnes d’Ensenyament superior han estat 1.483, un +126,4% en relació amb l’anterior. La variació anual dels últims cinc anys és positiva.

Durant el curs 2021/2022, hi ha hagut un total de 12.402 alumnes en els centres escolars del país. Això significa un augment del 7,0% en comparació al curs anterior i del 6,0% en relació al curs 2017/2018. El nivell educatiu amb més alumnes matriculats ha estat el de Primera ensenyança, amb 4.099 alumnes. En canvi, el que en té menys és Ensenyament superior de cicle curt, amb 10 alumnes

El curs passat es van atorgar 4.967 beques d’estudi

El curs passat es van atorgar un total de 4.967 beques d’estudi. Això significa una reducció del 0,3% en comparació al curs anterior i una reducció del 6,6% si es compara amb les xifres del curs 2017/2018. El nivell educatiu amb un major nombre de beques atorgades ha estat la Primera ensenyança, amb un total de 1.850 beques. Cal tenir en compte que aquesta xifra comptabilitza els ajuts al lloguer del material d’esquí. El nivell educatiu que ha rebut el menor nombre de beques durant el curs ha estat el d’Universitaris de segon cicle, amb un total de 98.

La despesa pública de Govern en Educació pel curs 2021/2022 ha estat de 116.191.993,27 €. Aquesta xifra és un 2,0% superior a la del curs anterior i un 8,9% superior a la del curs 2017/2018. El nivell educatiu que ha rebut un major import ha estat la Primera ensenyança, amb un total de 32,6 milions d’€. Aquesta xifra és un 4,6% superior a la del curs anterior i un 4,0% superior a la del curs 2017/2018. D’altra banda, el nivell educatiu que ha rebut l’import més baix ha estat el de Formació professional, amb 4,9 milions d’€. Aquesta xifra és un 3,4% superior a la del curs anterior i un 16,9% superior a la de 4 cursos enrere.

L’any 2021, del total de la població d’Andorra, un 51,1% declarava haver assolit una titulació inferior a la d’estudis equivalents a l’Ensenyança secundària, mentre que un 48,9% declarava haver superat aquest nivell de formació. Un 17,3% del total de la població del 2021 havia obtingut un títol d’Ensenyament superior.

Comentaris

Trending