Proposició de llei conjunta per actualitzar la normativa sobre protecció de dades

Els grups de la majoria i els socialdemòcrates han recollit el text proposat des de l’APDa que vol adaptar la regulació andorrana a les noves disposicions internacionals i l’efecte de les noves tecnologies

El director de l'Agència de Protecció de Dades, Joan Crespo.
El director de l'Agència de Protecció de Dades, Joan Crespo. Altaveu

El Consell General actualitzarà la Llei de Protecció de Dades. Ho farà seguint es recomanacions de l’Agència responsable d’aquest àmbit i amb l’objectiu d’adaptar la legislació andorrana als nous estàndards europeus i internacional en la matèria. De fet, la modificació del text s’ha vehiculat a través d’una proposició conjunta dels grups parlamentaris (els tres de la majoria i els socialdemòcrates) que recullen la proposta feta per l’entitat que encapçala Joan Crespo.

Al mateix temps, també adapta la normativa del Principat a altres textos de la Unió Europea que, com s’explica a l’exposició de motius de la proposició, “ha posat unes noves bases relatives a la protecció de les dades personals de les persones físiques respecte al seu tractament per part de les autoritats competents amb   finalitats de  prevenció,  d’investigació  o  de persecució  d’infraccions penals, o d’execució de sancions  penals, i a la lliure  circulació  d’aquestes dades”.

Joan Crespo posa en relleu que es donarà més garanties a les persones i seguretat jurídica a les empreses, organitzacions i administracions que hagin de gestionar dades

I és que es recorda que “la   ràpida evolució tecnològica i la globalització plantegen ara nous reptes” en aquesta matèria i, per això, la llei vol “actualitzar  la  normativa relativa  al  tractament  que,  tant  persones  o  entitats privades   com   l’Administració   pública   andorrana, duen  a  terme  de  les  dades  corresponents  a  persones físiques  acollint-se  a  la  nova  regulació  europea  i modernitzant el marc jurídic existent”.

Es fa, però, “salvaguardant les  oportunitats d’obertura del Principat d’Andorra derivades de la seva posició geopolítica estratègica dins d’Europa, en conciliació amb totes les garanties de protecció de les dades personals de les persones físiques, sense establir obligacions excessives que puguin impedir o dificultar greument les activitats econòmiques, administratives o de   gestió de les entitats públiques i privades”.

El president de l’APDA, Joan Crespo, ha explicat que el que s’ha volgut fer és “agafar la llei i modernitzar-la en funció de la nova normativa europea”. Un punt clau del text és el “canvi de paradigma” pel que fa a la protecció de dades. I és que els operadors, siguin empreses, administracions o altres organitzacions, hauran de fer “una avaluació prèvia al tractament de qualsevol dada dels riscos que poden tenir”. I, a partir d’aquí, preveure les mesures necessàries per evitar-los.

“No es toca gaire el que és l’àmbit comercial, però sí que hi ha una especial cura amb les dades mèdiques”, comenta Crespo, que també posa en relleu que “les administracions públiques haurà de nomenar un delegat de protecció de dades”. En definitiva, afirma, “es dona una major garantia a les persones i més seguritat jurídica a les empreses i administracions”.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending