La nova llei del joc abarateix substancialment les sancions per les infraccions més greus

El text ja a tràmit parlamentari preveu una graella nova de multes, si fins ara es podia arribar a castigar una empresa amb 10 milions d’euros, el màxim un cop s’aprovi baixaria a només un

Una de les ruletes del casino Unnic
Una de les ruletes del casino Unnic

La nova llei dels jocs d’atzar que Govern ha tramitat al Consell General preveu, entre altres aspectes, una suavització considerable de les sancions que s’imposaran en casos d’incompliment, especialment en aquells més greus. Així el text, ja a tràmit parlamentari, redueix de forma substancial l’import de les multes que, ara, com a màxim podrà ser d’un milió d’euros, quan la normativa encara vigent en preveia fins a 10. Per tant, un considerable descens.

El règim sancionador, doncs, és un dels canvis que es volen implementar amb la nova legislació, que té com a objectiu, segons s’assegura “adaptar-se a la realitat econòmica i social del Principat”. A la vegada, es vol “harmonitzar els conceptes jurídics i els procediments”. Ara bé, no es parla directament de tocar les multes, cosa que sí que es fa.

Com en l’actual llei, la nova estableix tres categories d’infraccions en funció de la gravetat del fet comès: lleu, greu i molt greu. En el cas de les primeres, no hi ha cap canvi. Es manté la situació actual, amb un càstig que pot anar des d’un advertiment a una multa de 100.000 euros. En aquest punt, la llei no toca res.

On hi haurà diferència forta és en la sanció que Govern podrà aplicar en cas d’infraccions greus o molt greus. La quantia econòmica quedarà, si la llei s’aprova tal com ha sortit de Govern, sensiblement reduïda. En el primer cas, actualment la multa podia arribar al milió. La nova llei ho deixa en 500.000 euros. I pel que fa a les que siguin tipificades com a infracció molt greu, es quedaran tot just en un milió, quan, de moment, la forquilla puja fins als deu.

El text canviar només aquestes quantitats. No varia altres aspectes com ara la possibilitat de suspendre una llicència durant un màxim de sis mesos (infraccions greus) o un any (molt greus) o de retirar-la. Es manté, també, el termini de prescripció en 3, 4 i 5 anys respectivament.

PETITES MODIFICACIONS EN LES TAXES

El projecte legislatiu també varia la graella impositiva del sector, tot i que sense tocar el que han de pagar ni el casino ni el bingo. En canvi, per a les llicències de classe E, aquelles per fer petits concursos o rifes de forma no permanent, sí que hi ha canvis En el cas que l’import del premi sigui de 250 euros o menys, no es pagarà res, quan ara s’havien d’abonar 30 euros. A partir d’aquí, es marca una sèrie de trams amb un màxim de 500 euros de taxa.

Per altra banda, el que es paga per obtenir la llicència de classe I, la que necessiten els treballadors del sector, baixa de 250 a 50. En canvi, la J -que han de tenir les empreses que vendre, proporcionar o mantenir equipaments vinculats al joc- salta de 2.000 a 6.000 euros. Malgrat aquestes modificacions, el Govern entén que els ingressos que es perceben no haurien de canviar de forma substancial.

Comentaris (11)

Trending