L’increment salarial per llei es nota amb força al febrer i el sou medià puja 122 euros el mes

L’augment remuneratori també es nota més aquests primers mesos de l’any pel fet de ser els més forts econòmicament al país, si es fa una lectura més ajustada la revisió a l’alça de les nòmines no és tan destacada

UNA IMATGE AL·LEGÒRICA SOBRE L'AUGMENT SALARIAL.
UNA IMATGE AL·LEGÒRICA SOBRE L'AUGMENT SALARIAL. ARXIU

Durant el mes de febrer s’ha començat a notar ja amb força l’increment salarial fixat per llei. Fins al punt que el sou medià, que seria el que més s’acosta d’alguna manera al real, ha experimentat una puja de 122 euros el mes, fins a situar-se en 1.872 euros. És clar que l’augment remuneratori es nota més aquests primers mesos de l’any pel fet que en ser els més forts econòmicament al país, té una major incidència. Si es fa una anàlisi ajustada deixant al marge aspectes lligats a la temporalitat, la revisió a l’alça de les nòmines no és tan destacada.

Tot plegat és una de les conclusions que es poden extreure de les dades de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) tractades i publicades pel departament d’Estadística de Govern. Les dades relatives al mes de febrer són tot just un avançament. L’aproximació és més àmplia, encara que no definitiva del tot, en relació amb el mes de gener. En el cas del primer mes d’aquest any, el salari mitjà s’ha situat en 2.320,77 euros, un 7,6% més respecte al mes de gener de l’any anterior. Quant al salari medià, s’ha situat en 1.884,36 euros, lleugerament per sobre del que s’especula en relació al febrer.

Cal tenir clars els dos conceptes als quals s’ha fet referència. El salari mitjà és la massa salarial dividida entre el nombre d’assalariats. Inclou les cotitzacions dels assalariats a la CASS per malaltia i jubilació. Queda més lluny del que cobren moltes de les persones que resideixen al Principat. En canvi, el salari medià és el salari brut que divideix al nombre d’assalariats en dues parts iguals, els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior. Donada la distribució dels salaris, és un paràmetre més representatiu i que queda més a prop del que pot arribar a cobrar la ciutadania.

També cal tenir en compte la massa salarial, que és la suma dels salaris bruts rebuts pels treballadors, declarats a la CASS. La massa salarial total el gener va ser de 106,24 milions d’euros. La variació és positiva, del +14,9%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Mentrestant, el nombre total d’assalariats el primer mes de l’any va ser de 45.777 persones, fet que representa una variació del +6,8% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 42.867. Segons dades avançades del mes de febrer del 2023, el nombre d’assalariats se situa en 45.631 persones, el que representa una variació positiva del 6,7% respecte al mes de febrer avançat de l’any 2022. La massa salarial se situa en 107,92 milions d’euros, el que representa una variació a l’alça de l’11,6% respecte al mes de febrer avançat de l’any 2022.

Pel que fa al salari mitjà avançat del mes de febrer del 2023, se situa en els 2.365,02 euros, mentre que el salari medià se situa en els 1.872,64 euros. L’augment del salari mitjà avançat respecte al del mes de febrer avançat de l’any 2022 és del 4,6%, mentre que la del salari medià és del 7%.

OSCIL·LACIONS

Els sectors que més han crescut quant a personal és el relacionat amb les activitats immobiliàries i l’hoteleria. També després transport i comerç. L’únic que decreix és el sistema financer. Sense cap mena de dubte, les fusions bancàries hi tenen molt a veure. Que guanyin treballadors té una translació pràcticament directa en la massa salarial. En canvi, no necessàriament els sectors que més creixen en personal són els que més veuen augmentar els salaris.

Hi ha professions més tècniques o on costa encara més que a l’hostaleria trobar personal on percentualment els sous creixen més. A la construcció o la mecànica es dona aquest fenomen. Encara que ni al món del transport, al comerç o a l’hostaleria es queda gaire enrere. El salari medià més elevat es dona al sector financer (3.409,11 euros) seguit dels professionals de l’energia (2.772,21 euros) i els funcionaris de l’administració general (2.513,54). Més enrere queden el transport (2.264 euros), la construcció (2.210 euros), l’educació (2.118 euros) o les activitats sanitària o de serveis socials (2.038 euros). Els salaris de mecànics (1.885 euros), hoteleria (1.649 euros) i comerç al detall (1.689 euros) queden una mica més allunyats.

Etiquetes

Comentaris (10)

Trending