Els diners retornats per Espanya pel ‘tax free’ el 2021 s’equiparen als nivells prepandèmia

Els ciutadans d’Andorra van declarar haver fet compres l’any passat a l’Estat espanyol per valor de 18,2 milions d’euros i la devolució d’IVA que ja ha rebut la conformitat d’Hisenda ascendeix hores d’ara a 3,1 milions, només un 0,26% menys que el 2019

Un ciutadà validant un DIVA.
Un ciutadà validant un DIVA. ARXIU

Els diners retornats per Espanya en concepte d’IVA per les compres fetes i declarades per ciutadans del Principat a l’Estat espanyol s’han situat de nou als nivells que hi havia abans de l’esclat de la crisi sanitària. Cert que tant les reclamacions de devolució (els DIVA activats) com el volum global de les compres realitzades és lleugerament més baix (de l’ordre del 7% inferiors), però les devolucions ja efectuades són equivalents: 3,1 milions d’euros ha abonat l’Agència Tributària, el descens entre el 2019 i el 2021 és només del 0,2%.

L’any passat, el 2020, el de la pandèmia en tot el seu esplendor, la caiguda va ser espectacular. Òbviament, durant el segon trimestre, amb el confinament com a protagonista, la punxada va ser molt notable. I també al darrer trimestre de l’any hi va haver una reculada important respecte del 2019. Però el recentment liquidat 2021 ja ha permès recuperar les xifres d’abans de l’esclat de la crisi de la Covid. Així ho indiquen les dades facilitades per l’Agència Tributària espanyola.

declaracions conformes

Si es tenen en compte els DIVA que s’han donat per bons i s’han efectivament abonat i s’hi afegeixen aquells que s’han denegat per no estar conformes i els que queden pendents de validar, la xifra que en surt és que durant el 2019 es van activar 112.811 procediments, un 35% més que el 2020 (72.604) i encara un 7,5% més que aquest 2021 recentment acabat (104.520). El volum total declarat (la base imposable), seguint la mateixa estructura d’exercicis és de 19.618.723 euros per 12.435.403 (reducció del 36,6%) i per 18.260.707 euros (caiguda del 7%).

Finalment, la quota total sol·licitada per al retorn hauria estat de 3.426.643 euros el 2019; 2.340.691 euros el 2020 (davallada del 31,7%); i 3.314.589 euros aquest últim 2021 (baixada del 3,2% respecte del 2019). Evidentment, l’increment del 2021 respecte de l’any passat és molt notable, de magnituds que se situen entre el 41,6% respecte de la quota fins al 46,8% si es té en compte el volum total de compra declarada. És a dir, com s’ha esmentat ja, la base imposable.

CONFORME

Si es tenen en compte els DIVA sobre els quals l’Agència Tributària ha donat la seva conformitat, s’arriba a la conclusió que la Hisenda espanyola ja ha acordat retornar el 2021 més de 3,1 milions d’euros, una xifra pràcticament idèntica a la del 2019, i un milió per sobre de la quota devolutiva del 2020. L’Agència Tributària espanyola ha donat per conformes hores d’ara, en relació amb el 2021, 100.961 DIVA, quan al 2019 van ser 103.460 i el 2020 només 69.554. Pel que fa a la base imposable, mentre al 2019 va ser de 17.888.703 euros, aquest darrer any ha estat de 17.287.007 euros. Pel mig, el 2020 el volum total de compres declarades que van rebre la conformitat del departament de la Hisenda d’Espanya va ser d’11.509.357 euros.

declaracions totals

Mentre la reculada entre el 2019 i el 2020 va ser de l’ordre del 33%. Aquest 2021 només hi ha hagut una caiguda d’entre el 0,26 i el 3,4%, en funció de la magnitud analitzada, respecte de l’any immediatament anterior a l’esclat de la pandèmia. La davallada quant al retorn de diners que ja ha validat Espanya, com s’ha dit, és irrisori. No arriba ni a 8.000 euros en xifres absolutes.

Comentaris

Trending