Mà d'obra peruana

Quines són les condicions dels treballadors temporals del sector de la construcció?