Jornada tècnica model d'atenció centrada en la persona en l'àmbit de la gent gran