Els bombers contribueixen a netejar l'RN-22 per poder-la reobrir