Comencen les obres per construir l'ETR de la Gonarda

Comencen les obres per construir l'ETR de la Gonarda
La primera fase de les obres per construir la futura Estació transformadora de la Gonardacomençarà el proper dilluns 15 d’abril. Els treballs inicials consistiran en el moviment de terres ila preparació del terreny per a la segona fase, que serà la construcció de la infraestructura. L’ETR de la Gonarda és una infraestructura prevista a la xarxa elèctrica de FEDA des de l’any 1991i que actualment es fa molt necessària per poder garantir el creixement del subministrament elèctric de les Valls del Nord amb qualitat. A més, el compromís de FEDA de contribuir a la reducció de les emissions comporta afavorir el consum d’energia elèctrica per davant d’altrestipus d’energia, ja que en aquest sector es pot apostar per les fonts renovables. Així doncs, l’ETR també afavorirà aquest objectiu.