Ofrena del títol de Lliga Catalana del MoraBanc a Govern