El testament de Pompeu Fabra, a Govern

El testament de Pompeu Fabra, a Govern
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha inaugurat la nova escenografia instal·lada al vestíbul de l'edifici administratiu del Govern. S'hi exposa íntegrament el document que el lingüista i gramàtic més il·lustre català, Pompeu Fabra, va testar a Sant Julià de Lòria el 27 de novembre de 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre de 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. Es tracta d'una còpia escanejada del document original, de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com el sentimental del text romanen gairebé intactes. Aquesta exposició s'emmarca en una doble commemoració al voltant de la figura i l'obra de Pompeu Fabra: la celebració dels 150 anys del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gramàtica catalana. FOTO: J. A. VILADOT / ANA