L'Altaveu diu: la degana dels lletrats qualifica d'informacions sensacionalistes aquelles que expliquen que al col·lectiu hi ha malestar, que hi ha hagut dimissions, que la junta incomplia els seus propis estatuts i que va haver de rectificar o que s'han hagut de suspendre les proves d'accés a la professió. Vaja, sensacionalista però Bellocq no pot negar res de res.