Fitxar per la cara no és tan senzill

El tractament d'aquest tipus de dades en l'àmbit de l'empresa ha de comptar amb el consentiment explícit del treballador

Comentaris

El sistema de reconeixement facial és una tecnologia capaç de comparar un rostre humà a partir d'una imatge digital o un fotograma de vídeo amb una base de dades de rostres. Es tracta d'un sistema menys precís que el de reconeixement d'iris, però la seva adopció és cada vegada més gran per l'escàs contacte que implica. Pot usar-se reconeixement facial per identificar o limitar l'accés d'una persona a una oficina, un dispositiu, un servei o determinat tipus d'informació. Fitxar per cara a la feina, però, no està sent senzill.

Quan Tom Cruise a la pel·lícula 'Minority Report' passejava per un centre comercial, mentre les pantalles li oferien automàticament informació personalitzada els espectadors pensaven que era un element de ciència ficció. Aquest futur ja és aquí. El desenvolupament dels sistemes de reconeixement facial, les seves múltiples aplicacions i la generalització de la tecnologia fa que moltes empreses ja estiguin experimentant la seva utilitat. Es pot pagar i es pot fitxar a la feina per la cara.

Es tracta del que s'anomena dades biomètriques que són les obtingudes a partir d’un tractament tècnic específic, relatiu a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona física que permetin o confirmin la seva identificació.  Per defecte, el tractament d'aquest tipus de dades està prohibit si no es dona alguna d'aquestes condicions: que l'interessat hagi donat el seu consentiment explícit, que el tractament sigui necessari per al compliment d'obligacions i exercici de drets específics del responsable del tractament o de l'interessat en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social, que el tractament es refereixi a dades personals manifestament públiques o que el tractament sigui necessari per raons d'un interès públic essencial; entre d'altres.

Així doncs, segons determina l'Agència de Protecció de Dades, el tractament de dades biomètriques per controlar el compliment de la jornada laboral es podria sustentar en el consentiment explícit de l'interessat, o bé quan sigui necessari per al compliment d'obligacions i exercici de drets específics en l'àmbit laboral. Ara bé, en el marc de les relacions laborals, el consentiment no pot ser una base legitimadora de tractament ja que el mateix mai pot ser donat lliurement.

Per tant, de voler emprar el consentiment dels treballadors com a base legitimadora és necessari que als mateixos se'ls ofereixi alternatives per tal de no condicionar en negatiu l'atorgament de consentiment -si tinc l'opció d'escollir entre un control biomètric i un control estàndard no estic sent obligat a consentir a la cessió i tractament de dades sensibles perquè puc escollir una alternativa-. En el cas de justificar-ho en el compliment d'obligacions i exercici de drets específic de responsable i interessat en l'àmbit laboral, caldria llavors justificar-ne aquesta necessitat.

El reconeixement facial s'utilitza per a altres finalitats com per controlar l'accés al futur casino Unnic

En altres casos, el reconeixement facial s'utilitza per a altres finalitats. És el cas del casino Unnic d'Andorra la Vella que tindrà un control d'entrada amb tecnologia de reconeixement facial per garantir que cap persona que té prohibit l'accés pugui entrar a l'àrea de joc. La resta del centre serà d'accés lliure. A l'aeroport de Barcelona, Aena i Vueling han posat en marxa un projecte d’accés per reconeixement facial, al qual l'usuari d'ha de registrar prèviament a través de l’app d’Aena o als quioscos exclusius de l’aeroport. Aquest nou servei  permet, mitjançant un únic registre inicial, facturar l’equipatge al Self Bag Drop, passar pel filtre de seguretat i embarcar de manera més àgil.

Amb tot, i no només als llocs de treball, l’ús d’intel·ligència artificial en sistemes de reconeixement facial en espais públics ha generat un gran debat social per l’elevat grau d’intrusió que aquestes tècniques poden comportar per als drets de les persones. De fet, nombroses institucions i organitzacions han demanat la prohibició d’aquest tipus de tecnologia, com a mínim fins que no es realitzi una anàlisi rigorosa de les possibles implicacions que poden tenir en el nostre model de societat.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending