Carta a la gent gran

Comentaris

Aquesta és ja la quarta setmana de confinament. Durant aquest temps, el Govern ha posat en marxa diverses mesures per fer front a la crisi actual, per anticipar-se a futurs esdeveniments i per adaptar-se al que fan altres Estats. També s’han promogut accions pels comuns (serveis socials, serveis de circulació, commissions de festes, etc.), la Creu Roja andorrana, les farmàcies i altres institucions públiques o privades (sobretot grups de joves voluntaris) .

Nosaltres, el col·lectiu de la gent gran, som el col·lectiu de risc per excel·lència en aquesta crisi, com es pot comprovar, desgraciadament. I no n’hi ha prou que en siguem conscients, sinó que hem de seguir les instruccions rebudes per part de les autoritats sanitàries amb més rigor que ningú. Per aquesta raó, voldria recordar-vos algunes recomanacions de sentit comú, especialment importants pel nostre col·lectiu.

Aquelles persones que, per la raó que sigui, no poden o no volen sortir de casa, amb una trucada al comú respectiu, a la Creu Roja andorrana, o a les farmàcies, poden ser proveïdes amb els productes de primera necessitat o medicaments

Nosaltres, el col·lectiu de la gent gran, som el col·lectiu de risc per excel·lència en aquesta crisi, com es pot comprovar, desgraciadament. I no n’hi ha prou que en siguem conscients, sinó que hem de seguir les instruccions rebudes per part de les autoritats sanitàries amb més rigor que ningú

És important seguir l’evolució de la pandèmia, estar al corrent de les proposicions que emanen de Govern, tant les de tipus consell com les de tipus coercitiu. Una bona manera de fer-ho és seguint cada dia les rodes de premsa del Govern, mitjançant la televisió o la ràdio andorrana. Seguir les recomanacions dels experts del ministeri de Salut del Govern d’Andorra seria la principal recomanació. Experts que, com sabem, són un grup de múltiples especialitats, i alguns amb suport rebut dels països veïns i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

També, els col·lectius com el Col·legi de Psicòlegs, el Col·legi d’Infermers, l’Agrupació de Treballadors Socials, el Col·legi Oficial de Farmacèutics, el Col·legi Oficial de Metges, etc. estan a la nostra disposició, cadascun en els aspectes de la seva especialitat. 

Des del punt de vista emocional, hem de ser optimistes. És l’única manera de poder seguir el curt o llarg període de confinament, que encara ens queda.

D’altra banda, crec que no és el millor moment, tot i que ja portem un mes de quarantena, per preveure la data final del confinament. Per sort, les necessitats bàsiques estan cobertes. És un risc pel nostre col·lectiu proposar o demanar mesures de flexibilització del confinament. Fins i tot, a nivell mundial, possibles suavitzacions o obertures parcials, estan sent reavaluades. El risc de tornada de la pandèmia és real, i no només pel nostre grup de persones. Sent una malaltia nova, ni els més experts poden preveure què passarà, per exemple, d’aquí a un mes. 

La Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra (FGGPA), així com les set associacions que la formen, demanem a les aproximadament 7.000 persones del nostre col·lectiu que té el país: paciència, un mínim d’organització personal i familiar, i confiança i agraïment en quins estan, de diverses maneres, vetllant pel nostre benestar actual.

I seguirem defensant, com no pot ser d’una altra manera, el benestar de les persones grans.

Comentaris (4)

Trending