Cultura

El Fargo surt del taller per acudir a ‘cal COEX’ per ser tractat

El Govern s’implica en el projecte de Cases Velles Andorranes de recuperar un dels primers vehicles que van traslladar fins a Andorra ‘turistes de masses’

T. S.

L’històric Dodge Fargo que va ser a mitjan segle passat un dels primers vehicles en transportar cap a Andorra, des de França, turistes a l’engròs, ha sortit aquest matí del taller on està sent tractat (i desmuntat ja en gran part) per acudir a les instal·lacions del servei de conservació i manteniment de carreteres (COEX) on se li farà una ‘intervenció’ específica per tal d’eliminar òxids i pintura del xassís i la cabina del vehicle.

Via ministeri de Cultura, el Govern finalment ha decidit implicar-se en el projecte de Velles Cases Andorranes de recuperació de l’esmentat vehicle, abandonat durant dècades en un terreny tancat a Fontaneda. Els especialistes del COEX faran el que popularment s’anomena un ‘sorrejat’ a l’automòbil i d’aquesta manera s’eliminaran impureses que afecten la carrosseria, amb la qual cosa el seu tractament posterior serà més senzill. Només amb aquesta actuació, el cost de rehabilitació, finançat per ara per aportacions privades individuals, ja s’abaratirà de forma ostensible 

D’altra banda, i segons que anunciava fa uns dies l’impulsor del projecte i president de Cases Velles Andorranes, Claude Benet, el conegut creador i artista andorrà Sergi Mas, realitzarà un dibuix amb tiratge d'edició limitada i numerada que s'oferirà a tots els donants i participants a la restauració del Fargo. “Si encara no hi heu participat, una donació, sigui la que sigui, us permetrà d'obtenir un d'aquests dibuixos i alhora figurar en la placa col·locada prop del Fargo en el lloc on estarà exposat”, recorda Benet a través de les xarxes socials.