Economia

La plaça financera tem l'impacte del ‘cas renda variable’ a Vall Banc

Mentre molts clients continuen atònits de no poder disposar encara dels seus títols, la banca veu amb preocupació la repercussió negativa que pot tenir la gestió de l’afer o l’ensorrament de l’entitat

T. S.

La banca andorrana tem l’efecte que pugui acabar tenint la renda variable en Vall Banc i el sotrac reputacional que comportaria la caiguda d’una altra entitat, encara que sigui l’hereva de la que l’administració va decidir intervenir i liquidar. No obstant això, i de manera fidedigna, no hi ha cap portaveu que expliqui què passa amb els títols que s’haurien d’haver rescatat de Suïssa. Fonts coneixedores de la resolució emesa pels tribunals helvètics deixen clar que la decisió judicial era ferma i executable. Per tant, des del mateix dia que va ser dictada el desbloqueig dels fons podia haver estat efectiu.

Però, per ara, no ho és. Ho han confirmat diverses fonts bancàries. No obstant, trucar a Vall Banc per demanar sobre la qüestió pot ser tota una epopeia partint d’una base inicial: la renda variable està desbloquejada. Però, és clar, el gestor que té assignat cada client ha de fer tot un recorregut, un tracte personalitzat, individualitzat… A la banca no li consta que els clients puguin disposar realment de la renda que ha estat bloquejada durant molt temps. Primer, pels efectes de la intervenció de BPA. Després, per una acció judicial d’uns clients.

Ara ja no hi ha excusa… a no ser del perill i la por de veure com hi ha una desbandada de clients de Vall Banc i l’entitat aixoplugada pel fons voltor americà JC Flowers acabi quedant amb els ossos. Sia com vulgui, la resolució de la cort de dret públic del Tribunal Federal suís data del 28 de maig. És a dir, fa pràcticament dos mesos que es va dictar. I aquell veredicte, queda clar en el marc del seu argumentari i part dispositiva, no es pot recórrer. És la decisió última. O com transcriuen els tribunals andorrans en les seves resolucions definitives… és ferma i executiva. 

Assessors jurídics de clients que pretenen recuperar tan aviat com puguin els seus fons, la seva renda, i, molt probablement, cancel·lar els comptes i automàticament desaparèixer d’Andorra en tan què plaça financera, que seu on deixar apalancats els seus dipòsits, asseguren que no han pogut disposar de la renda. I afirmen, també, que ho han demanat en reiterades ocasions d’ençà de l’anunci de la decisió judicial de final de maig. Les mateixes fonts han assegurat que de l’únic que tenen constància és d’algunes operacions del propi Vall Banc recomprant la renda d’alguns clients contra el deute que tinguessin contret aquests (perquè, per exemple, al seu dia van sol·licitar algun instrument de finançament amb la renda com a aval, com a garantia).

En aquest estadi, fonts de la plaça financera, de la banca andorrana, admeten que hi ha temor a l’impacte que pot tenir la gestió de tot plegat. Del nou efecte reputacional, negatiu, és clar, que pot generar el ‘cas renda variable’. Si hi ha una eventual quitança, hi haurà crits i soroll. Si hi ha una allau de demandes per danys i perjudicis davant una possible davallada de valor dels títols, també hi haurà brama. Però el pitjor de tot, reconeixen, acabaria sent que quan la renda sigui estigui efectivament a disposició dels dipositants hi comenci a haver una fuga massiva de capital i de clients i el banc acabi trontollant. I si trontolla i s’aguanta, encara rai. Si hi ha una caiguda, el mal que causaria no el volen ni preveure la resta d’entitats, que tampoc volen pensar en que hagin d’acudir al rescat de Vall Banc per evitar mals majors.

Comentaris


Ordena per: Data  Més valorats
Meri
2.

Ara a veure com arreglen el gran nyap que va fer el govern dels millors mitjançant INAF i AREB i altres il·luminats varis

  • 12
  • 3
Fair Play
1.
I. El Govern del Principat d'Andorra, en qualitat de successor legal a Banca Privada d’Andorra, és totalment responsable dels béns dels titulars de comptes. La part del govern AREB ha de dividir els actius segons la Directiva 2014/59 / UE i el Reglament 1093/2010 / UE i el Reglament 806/201 / UE.

II. Llei nacional andorrana 1/2011, de 2 d'abril:
"La Llei andorrana 1/2011 del 2 de febrer de l'article 12, paràgrafs 3 i 4".

III. Pagaments a beneficiaris:

1. El comitè de gestió ha de determinar com el beneficiari reconeixerà l'import degut i el mètode de recollida.
2. Els pagaments als beneficiaris comencen amb el resultat de la venda dels actius afectats per la reserva com a garantia per al membre insolvent del sistema, i només es poden utilitzar les reserves garantides dels altres membres del sistema. / 2011, de 2 de febrer, sobre l'establiment d'un sistema de garantia de dipòsits per a entitats bancàries quan s'acabi la reserva en garantia del membre insolvente.
3. El comitè de gestió ha de pagar als beneficiaris les quantitats que els corresponguin, dins dels límits màxims establerts en aquesta llei, ja que els membres del sistema compleixen l'obligació de subministrar o posar a disposició les quantitats amb què es van lliurar. . Es tracta de contribucions i, en tot cas, no més tard del mes següent a la data en què es produeixi una suposició de cobertura.
4. Si, quan se superen els límits de la garantia, hi ha disponibles reserves de membres del sistema, el reemborsament no és possible per completar tots els beneficiaris dels imports màxims establerts en aquesta llei, el màxim possible i el màxim. proporcionalment a les quantitats disponibles al sistema de garantia respecte del dret que cada un dels mateixos sistema ha de tenir, amb el privilegi establert a l’article 15 de cobrar l’import de la diferència per assolir el límit màxim establert legalment per a cada beneficiari.

IV. "I es garanteix la Llei 8/2015 del 2 d'abril de l'article 3 en d, els actius dels sotasignats i, segons l'article 4, sota h, les inversions estan totalment protegides i, d'acord amb l'article 20, a i b, retorn de drets"

Article 3
Objectius de la reestructuració i resolució
Les entitats de reestructuració i resolució que persegueixen els següents objectius, ponderades igualment en funció de les circumstàncies del cas:

a) Garantir la continuïtat de les activitats, serveis i serveis
Les activitats que pertorben aquestes poden alterar el bon funcionament de l’economia i el sistema financer i, en particular, dels serveis financers d'importància sistèmica.
b) evitar efectes nocius sobre l’estabilitat de l’establiment
sistema financer, evitant la propagació de problemes del sistema de tot el cos i mantenint la disciplina del mercat.
c) Per garantir un ús més eficient dels fons públics, la minimització del suport financer públic, es pot requerir una subvenció excepcional.
d) Protegir els estalviadors que tinguin fons garantits pel sistema de dipòsits i inversions garantits.

Article 20
Element de devolució o transmissió de la institució pont o gestor d’actius
En qualsevol moment, quan considereu que en cap cas es perjudicarà la continuació de la prestació de serveis essencials a l'entitat o al gestor d'actius, l'AREB pot demanar una o més de les accions següents:
(a) La devolució de drets, actius o passius des del pont o pont
empresa de gestió d’actius a la resolució d’objectes de l’entitat, que es veurà obligada a acceptar-los.
b) La devolució de les accions o altres instruments de capital al propietari original.
c) La transferència d’actius abans d’un tercer.


V. Llei andorrana 8/2015, de 2 d'abril, que aplica la Directiva 2014/59 / UE:

Article 17 paràgraf 7
Les obligacions i activitats de l'entitat pont no tenen cap obligació
o la responsabilitat pel que fa als accionistes i creditors del banc pont a la resolució i el Consell d’Administració i l’alta direcció de l’organització pont no tindran cap responsabilitat per als accionistes i creditors d’aquests actes o omissions en l’exercici del seu obligacions, tret que aquests actes o omissions afectin directament la negligència greu o la mala conducta voluntària dels drets dels accionistes i els creditors.

Article 82, paràgrafs 1 i 2
1. Els membres dels òrgans de govern de l'INAF, l'INAF i el personal són els mateixos responsables dels actes o decisions que es determinin en l'exercici de les seves funcions, excepte en cas de frau o negligència greu.
2. Els administradors provisionals conjunts de l'INAF dins del marc
procediment d'intervenció Banca Privada d'Andorra
  • 31
  • 2

Comenta aquest article