Política

Govern diu haver enviat a la fiscalia i al Consell General la documentació que provaria la licitud de les adjudicacions a SPAI

L’executiu remarca en un comunicat que la tramesa d’informació es fa “per voluntat pròpia” obviant la demanda feta pel PS fa deu dies i que sol·licitava tot el dossier del contracte del 2018

ARXIU
| ARXIU

Altaveu

Govern assegura que ha enviat tant a la fiscalia com al Consell General tota la documentació que acreditaria la licitud de les adjudicacions directes -i en molts casos urgents- fetes a l’empresa SPAI, de la qual n’és sòcia la dona del cap de Govern, Toni Martí, el germà del qual n’és l’administrador únic. L’executiu, segons un comunicat, hauria tramès la informació relativa al darrer contracte licitat però, també els relatius als anys 2015, 2016 i 2017.

En l’esmentat comunicat, el Govern explica que la documentació “s’ha tramès per voluntat pròpia, ja que fins al moment no consta cap pregunta parlamentària ni cap requeriment per part del ministeri fiscal”. Aquesta argumentació, però, no s’ajusta a allò que seria cert atès que és públic i notori que el líder parlamentari del PS, Pere López, va presentar davant del Consell General, l’endemà mateix que transcendís la darrera adjudicació a SPAI, una demanda d’informació en la que exigia tot l’expedient relatiu al contracte aprovat pel consell de ministres del 24 de gener.

La documentació lliurada a la cambra parlamentària i a fiscalia faria referència a les adjudicacions relatives al manteniment de programari i maquinari IBM gestionat pel departament de Sistemes d’Informació. Per tant, si s’ha de fer cas al comunicat oficial quedaria fora tota la documentació relativa a les tres contractacions, d’inferior quantia, acordades sota l’aixopluc del departament de policia. 

Segons l’esmentat comunicat, “la documentació inclou un informe relatiu a les adjudicacions del manteniment hardware i software del maquinari IBM gestionat pel departament de Sistemes d’Informació elaborat” per la mateixa àrea. “També s'ha adjuntat la documentació referent a l'any 2014 de l'empresa IBM així com la documentació de la contractació realitzada l'any 2015, amb l'informe d'adjudicació del departament, l'informe d'Intervenció general, l'edicte, el contracte signat amb l'empresa SPAI i la carta d'IBM atestant que SPAI és l'única empresa per realitzar a Andorra les operacions tècniques i de manteniment de les quals és responsable IBM. També s'ha inclòs la documentació relativa a les contractacions dels 2016 i 2017 amb els mateixos documents.”