Acord entre els gestors de residus d'Andorra i d'Occitània