Recepció esportistes del festival olímpic de la joventut europea