Avís legal

Avís legal i política de privacitat

 

 1. DADES D´IDENTIFICACIÓ

Altaveu.com (http://www.altaveu.com) és un domini d´Internet propietat de la mercantil andorrana ALTAVEU, SLU, amb NRT: L- 712547-L, amb domicili al carrer Carretera de la Comella núm. 11 d'Andorra la Vella. Mitjançant el domini altaveu.com, l'empresa gestiona el lloc web podent, puntualment o de manera permanent, tenir altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant en nostre lloc web.

 

 1. ACCÉS I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS D´ÚS

   

  Les presents condicions, endavant també ‘avís legal’, tenen com a objecte regular l'ús d'aquest lloc web i que el seu titular posa a disposició del públic en general.

   

  La navegació, accés i ús al nostre lloc web atribueix la condició d'usuari i això implica l'acceptació plena i sense reserves de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com de la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb el que preveu la legislació vigent, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet :

 

 • A fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix aquest lloc web i per tant, a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, o que d’alguna manera puguin danyar, menyscabar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o inclús impedir una normal utilització de la web per part d’altres usuaris.

 

 • A no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web.

   

 • A no obstaculitzar l’accés d'altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els nostres sistemes.

   

 • A no introduir programes, virus, macros, controls Activex , applets o qualsevol altre dispositiu que siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

 

En cas d’incompliment de les condicions d’accés i d’ús d’aquest el titular d´aquest lloc web, ALTAVEU, SLUemprendrà les accions civils i penals que corresponguin per perseguir les activitats i conductes descrites anteriorment.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, així com imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a ús seu personal, per tant, no podrà transmetre, difondre ni posar a disposició de tercers informacions, continguts, dades, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge ni fotografies provinents del nostre lloc web.

L'usuari que es registri ho farà mitjançant un formulari de dades, automatitzat o mixt, amb subjecció a la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Les condicions d´ús poden ser actualitzades, en qualsevol moment i sense previ avís i l´usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el nostre lloc web ja que els serveis prestats o qualsevol aspecte substancial de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis poden ser modificats unilateralment.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la mercantil ALTAVEU, SLU o el seu lloc web Altaveu.com pugui rebre, directament o indirectament, a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’avís legal.

ALTAVEU, SLU o el seu lloc web Altaveu.com no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal.

Els menors d´edat no podran utilitzar el portal web llevat de de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

ALTAVEU, SLU o el seu lloc web Altaveu.com es reserva el dret d´exclusió, per tant de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d´ús.

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INTECLECTUAL I INDUSTRIAL

   

  Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els texts, imatges, gràfics com també dels codis font, disseny, mitjans i formes de presentació de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionari, a ALTAVEU, SLU.

Per tant, aquestes obres estan protegides i qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual, recollits a la Llei sobre drets d'autor i drets veïns de 10-6-99 i en qualsevol cas amb l'autorització per escrit d´ Altaveu.com.

Altaveu.com no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s’hi ofereixen.

 

Per tant, l’usuari reconeix que la reproducció, repetició, distribució, difusió, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del lloc web o del titular d’aquests.

 

En cas que Altaveu.com es refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines Web de tercers, ALTAVEU, SLU. no s'obliga a controlar, ni aprovar ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per el què ALTAVEU, SLU. no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de tercers, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bones costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L'existència d'un enllaç no pressuposa cap relació entre ALTAVEU, SLU. i el propietari de la pàgina web en què el mateix s'estableixi.

Els usuaris o terceres persones que pretenguin establir un enllaç amb la pàgina Altaveu.com, hauran de garantir que l´enllaç només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina Altaveu.com però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, "deep-links", "browsers", manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o el lloc web de Altaveu.com. Tret d'aquells signes que formen part de l´enllaç l'usuari garantirà que el lloc web en la que s'estableixi l´enllaç no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a ALTAVEU, SLU.

En definitiva, aquest avís legal afecta únicament i exclusivament el lloc web Altaveu.com i no d’altres llocs web que eventualment es puguin consultar mitjançant enllaços ni els enllaços d’altres llocs web continguts en Altaveu.com

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES I POLITICA DE PRIVACITAT

   

  L' usuari d´ Altaveu.com a l'enviar les seves dades per poder utilitzar els serveis oferts per ALTAVEU, SLU està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal que ALTAVEU, SLU tracta de forma automatitzada i incorpora en un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable ALTAVEU, SLU i que es troba donat d'alta a l'Agència de Protecció de Dades.

   

  Aquest lloc web utilitza “cookies”. Les “cookies” són petites informacions enviades per un lloc web i emmagatzemades al navegador d´un usuari, de manera que el lloc web pot consultar l´activitat anterior de l´usuari. Les seves principals funcions són conèixer els usuaris i aconseguir informació sobre els seus hàbits de navegació. Tota la informació que recullen les “cookies” serveix per donar-li facilitats a l´usuari quan entra a la web. El lloc web recorda qui és i què vol.

 

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

 

L’usuari o el seu representant podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili indicat a l’apartat “Dades d´identificació” del present lloc web.

Els usuaris d´ Altaveu.com garanteixen i responen, en tot i qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, i vigència de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Altaveu.com només utilitzarà aquestes dades en conjunt amb la última finalitat de millorar els seus serveis. És possible que ALTAVEU, SLU comparteixi aquesta informació amb les seves empreses clients, però de la mateixa manera i en tot cas amb caràcter global i estadístic únicament.

El titular d´ Altaveu.com es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tal com estableix la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

 

 

 

 1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

   

  L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, de manera que el titular del lloc web, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

   

Altaveu.com utilitzarà tots els mitjans i farà els esforços raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al lloc web però, no obstant això, el titular del lloc web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest lloc web.

 

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del lloc web basada en la utilització per part de l’usuari del lloc web. Per tant, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular del lloc web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

 

Altaveu.com no es fa responsable de:

 

 • dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la disponibilitat i la continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

 • de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del lloc web Altaveu.com.

 • dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris a conseqüència de l’existència de virus informàtics que l’usuari pugui contraure a causa de la navegació pel lloc web.

 • dels continguts, de les informacions o de les imatges que no depenguin del lloc web ni estiguin gestionats per Altaveu.com ni dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar per part de tercers a través del lloc web.

 • per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del lloc web.

 

Altaveu.com està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 

Altaveu.com declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l’usuari sobre l'existència d’altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

 

Altaveu.com no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades en el seu lloc web per col·laboradors i exclou tota responsabilitat pel que fa als articles d'opinió que es publiquin dels seus columnistes i col·laboradors.

Altaveu.com exclou tota responsabilitat pel que fa als comentaris que els lectors de la pàgina web puguin deixar als articles i noticies que hi apareguin.

 

 

 1. PUBLICITAT

   

  El lloc web Altaveu.com podrà allotjar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material tramès per a ser inclòs al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

ALTAVEU, SLU no serà responsable de cap error, inexactitud ni irregularitat que pugui haver-hi en els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

 1. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

   

  La relació entre Altaveu.com i els usuaris es regirà per la legislació vigent i seran competents, per a decidir sobre qualsevol controvèrsia, els tribunals andorrans amb renúncia expressa al seu domini propi o a qualsevol altre que, en el seu cas, pogués correspondre'ls.