Altaveu de referència durant la crisi sanitària

2.020.501 de visites i 3.785.793 de pàgines consultades situen l’Altaveu com a mitjà digital de referència al país durant l'epicentre de la pandèmia, del 13 de març i fins a final d'abril

Una imatge de la 'home' aquest mateix diumenge.
Una imatge de la 'home' aquest mateix diumenge. ALTAVEU

Durant la crisis sanitària l'Altaveu ha experimentat un fort creixement al tràfic de la web, esdevenint un referent informatiu. Les dades situen aquest mitjà digital com la sisena i la vuitena página electrònics més consultada a Andorra al març i l’abril, respectivament. Si es té en compte només l'audiència del Principat,​ Altaveu és únicament superat per buscadors com Google o botigues online com Amazon. I més enrere hi queden pàgines de consum estrictament adult que solen tenir una elevada requesta i consulta al país. 

Des que va esclatar la crisi sanitària arran de la pandèmia de coronavirus són moltes les incògnites a les quals totes les societats del món s'enfronten. Això, i també el confinament, ha provocat una pujada significativa del tràfic a les pàgines web dels diaris digitals. L'acceleració del consum d'informació digital ha coincidit, en el cas d'Altaveu, amb el treball que ja s'estava fent per oferir als lectors una evolució del diari electrònic. Per millor el servei web i, també, el d'altres canals sobre els quals s'està treballant i que a poc a poc s'aniran implementant. De fet, la nova imatge i lloc web de l'Altaveu, que s'està acabant d'ajustar, són ja perceptibles des de l'11 de maig.

L'Altaveu va rebre 2.020.501 de visites des del 13 de març fins al 30 d'abril i es van consultar un total de 3.785.793 de pàgines, segons les dades que registra la pròpia pàgina. Del total, més de 300.000 visites van ser efectuades per usuaris nous, un 15,2% concretament. També en aquest període de temps, els usuaris únics es situen en 384.023.

Dark Blue Accents Venn Diagram (3)

Els dies amb més audiència van ser el 24 i 30 de març, amb 53.300 visites. Desglossat per dies, el resultat és aquest:

Visites per dia

Tenint en compte el nombre de pàgines consultades, les xifres són les següents: 

Pàgines consultades per dia  

Segons el portal 'Similar Web', l'Altaveu és la sisena pàgina més consultada al mes de maig i la vuitena al mes d'abril, i, tenint en compte tan sols a l'audiència del principat (el 87,48%) només es superada per cercadors com Google o plataformes com Amazon, quedant per sobre de pàgines destinades al públic adult com són les pornogràfiques.

Un altre aspecte a destacar és l'àmplia franja d'edat dels nostres usuaris. Les edats compreses entre els 45 i els 54 anys representen el 20,91% de l'audiència, encara que les diferències percentuals no disten molts amb altres franges.

Bar Graph   Presentation (2)

Des del 13 de març fins al dia d'avui, Google Analytics registra 5.266.84 visites a les pàgines del nostre diari. Tenint en compte només el que portem de maig, són 727.580 visites i 1.500.000 de pàgines vistes. A més, també registrem 111.700 usuaris nous i 174.800 usuaris únics.

Des de l'Altaveu, volem agrair als nostres lectors la confiança dipositada en el nostre treball per a informar durant aquests moments difícils, en els quals hi ha moltes més preguntes que respostes.

Si encara no segueixes l'Altaveu a les xarxes socials, pots fer-ho a través dels següents enllaços:
Facebook
Instagram
Twitter

 

Comentaris (2)

Trending