Govern no preveu pagar més que ara per la concessió de l’escorxador

El nou contracte serà inicialment fins a desembre del 2023, amb l’opció de prorrogar-lo anualment fins al 2027

Preparació de les safates de carn a l'Escorxador Nacional.
Preparació de les safates de carn a l'Escorxador Nacional. SFGA

El Govern preveu pagar uns 249.000 euros l’any a l’empresa que s’acabi fent càrrec de la gestió de l’escorxador nacional els pròxims anys. Es tracta de la mateixa despesa que assumeix actualment. El concurs per seleccionar el nou responsable de la instal·lació està en marxa i ha d’estar finalitzat abans del 31 de desembre, quan s’esgota l’actual concessió. Inicialment, el nou contracte serà pel 2022 i el 2023, però prorrogable per quatre exercicis més.

El Govern ha encetat el procés per seleccionar la nova empresa gestora. Actualment, l’escorxador el porta Poltrand. Ho fa, segons consta en l’edicte d’adjudicació del 2015, percebent un pagament de 20.719,83 euros mensuals. És a dir, uns 248.637,96 euros anuals.

Es tracta de la mateixa xifra que, ara, surt indicada al plec de bases com a estimació base de la licitació. La voluntat del Govern, queda clar, és no veure incrementat el cost que li suposa la instal·lació. Ara, però, caldrà veure quines ofertes presenten les empreses interessades i si compleixen aquest desig o acaba suposant un pagament més elevat.

De fet, la proposta econòmica que presentin els aspirants serà clau en la determinació del guanyador del concurs. Suposarà el 60% de la nota amb què s’avaluarà totes les propostes. El 40% es definirà en funció de l’experiència que demostrin els participants.

El guanyador signarà un contracte de gestió per dos anys, amb inici el pròxim 1 de gener. Aquest es podrà prorrogar per períodes anuals fins a un màxim de sis anys. És a dir, fins al 2027.

Entre les obligacions a complir per l’empresa guanyadora hi ha la de garantir l’obertura de la instal·lació durant tot el període de la concessió. En tot cas, no podrà romandre tancada durant un període superior a deu dies hàbils (15 naturals) al llarg de cada any. La documentació també preveu la subrogació del personal contractat actualment per Poltrand si aquesta no és l’empresa guanyadora: en total, quatre persones, un administratiu, dos matadors i un ajudant.

Comentaris (1)

Trending