Els que tornin a Andorra fora de la UE i de vuit països més hauran de fer quarantena

Govern publica un decret que també s’aplica als no residents que es desplacin al Principat per causes de força major, sanitàries o humanitàries des d’un estat extracomunitari

Frontera d'entrada a Andorra des l'Alt Urgell.
Frontera d'entrada a Andorra des l'Alt Urgell. ARXIU

En el marc del procediment d’actuació davant d’un possible cas de Covid-19, estan obligades a quedar-se confinades al domicili durant un període de quinze dies naturals: les persones nacionals i residents que tornin a Andorra després d’una estada en un país que no sigui de la Unió Europea, o Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà. 

Hi estan obligades també les persones no residents que es desplacin a Andorra des dels països abans esmentats, per causes de força major, sanitàries o humanitàries, sempre que es pugui a creditar aquest fet documentalment. Tenen la consideració de causes humanitàries les situacions d’atenció a familiars dependents, menors o en situació de vulnerabilitat.També es confinarà qualsevol persona que es desplaci a Andorra des d’una regió o zona que el ministeri de Salut, tenint en compte les recomanacions dels organismes internacionals de referència, o en funció de la situació epidemiològica del país, consideri com a zona de major risc de transmissió de la infecció. Són excepcions el personal diplomàtic i consular i els funcionaris d’organitzacions internacionals o humanitàries, en l’exercici de les seves funcions, i els seus familiars. Per a aquests casos es poden establir mesures de control sanitari adequades.

El confinament obligatori al domicili pot aixecar-se o evitar-se en determinats casos: les persones que acreditin immunitat amb serologia d’anticossos totals o amb IgG en mostra de sèrum en el moment de l’entrada o fins a quatre setmanes abans de l’accés al país. En aquest cas es pot evitar el confinament.  Les persones que a l’entrada al país acreditin una prova PCR/TMA o equivalent negativa i que al cap de set dies posteriors a l’entrada al país acreditin una nova prova PCR/TMA o equivalent negativa podran finalitzar l’aïllament; no obstant això, hauran de mantenir la vigilància passiva fins als 15 dies.

Documents

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending