La pandèmia va fer caure la població estacional fins a un 74%

Ja s'ha tornat a les xifres anteriors a la crisi pel que fa a les persones amb vinculació al pais per residència, treball, estudis, vacances o altres

Turistes en una visita guiada pel centre del país.
Turistes en una visita guiada pel centre del país. Toni Solanelles

La població estacional durant l’any 2021 ha estat de 8.527.019 persones, el que equival a 23.362 al dia. Això es tradueix en què, durant l’any 2021, en equivalència a temps complert anual, el Principat va multiplicar per una tercera part la seva població estimada. La població equivalent, és a dir, la població resident a temps complert anual al Principat que generaria la mateixa necessitat de recursos ha estat de 98.258 persones. A partir del mes d’abril la població equivalent es recupera per, a finals d’any, superar els nivells de l’any 2019.

El component estacional oscil·la significativament al llarg de l’any i, de forma general, registra els valors màxims en el primer trimestre, coincidint amb la temporada de neu i durant el tercer trimestre, amb l’estiu. Per al primer trimestre del 2021, respecte al mateix període anterior, la població estacional va disminuir, de mitjana, un -74,3%, fet que s’explica perquè durant els mesos de gener i febrer del 2020 les xifres reflectien una absoluta normalitat, donat que encara no s’havia declarat la pandèmia del Covid-19. En canvi, a partir del mes de juny, s’observa una clara revifada de la població estacional, recuperant, especialment durant els quatre últims mesos de l’any, valors d’abans de la pandèmia.

La població flotant durant l’any 2021 ha estat de 6.522.629 persones. Per a l’any 2021, els mesos amb restriccions a causa de la pandèmia van fer caure la població flotant. No obstant, a partir del mes de juny es van recuperar els nivells dels anys anteriors a la pandèmia. La caiguda de la població flotant respecte a la xifra de l’any anterior s’explica, en gran part, per la caiguda del nombre de pernoctacions al Principat i, en segon pla, per la caiguda de la mitjana anual d’autoritzacions de treballadors temporers.

Si es realitza un anàlisi mensual, per als anys anteriors, exceptuant l’any 2020 i a causa de la pandèmia, es veu de manera molt clara com la població flotant augmenta en els dos darrers mesos de l’any i fins al març de l’any següent, coincidint amb la temporada d’hivern, i en el tercer trimestre, coincidint amb les vacances d’estiu. Durant els tres primers mesos de l’any 2021 encara es notaven els efectes de la pandèmia. Les xifres de població estacional es van situar al votant de les 300.000 persones, quan, en situacions normals, serien d’1.500.000, aproximadament, segons els anys anteriors. Durant el segon semestre de l’any, en canvi, i a causa de l’alleugeriment de les restriccions, s’observa la recuperació de la població flotant fins arribar a xifres pre-pandèmiques en el tercer i quart trimestre.

La població flotant és una terminologia que s'utilitza per descriure un grup de persones que resideixen en un lloc determinat (país, població...) durant un cert temps i per diverses raons, però que generalment no es consideren part del cens oficial. L'estacional és la població present al pais, mesurada en mitjana anual de persones per dia. És una estimació de la càrrega de població que suporta Andorra a diari. En el càlcul s'inclouen totes les persones amb vinculació al pais (residència, laboral, estudis, vacances o altres).

Etiquetes

Comentaris

Trending