Govern diu que enguany no és aplicable el règim general de la Llei d’arrendaments de finques urbanes

El ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy explica que l’actualització de les rendes dels contractes es farà d’acord amb l'establert al projecte de mesures urgents

Pisos a Andorra la Vella.
Pisos a Andorra la Vella.

El ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy afirma que enguany, no és aplicable el règim general establert a la Llei d’arrendaments de finques urbanes o qualsevol altre règim establert al contracte d’arrendament. És la reposta escrita a una pregunta del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López.

A la resposta s'afegeix que durant l’any 2023 l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent, si està pactada, es farà d’acord amb el règim establert al Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge, sense perjudici de les esmenes que s’hi puguin introduir i sempre que el Consell General l’acabi aprovant.

López preguntava si el Govern creu que poden existir dubtes respecte la norma a aplicar pel que fa a l’actualització de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge, tenint en compte que per a l’any 2023 poden estar vigents fins a tres pactes o normes aplicables. Filloy considera que l’aplicació del dret exigeix un exercici d’interpretació que efectuen els agents i operadors de l’àmbit d’actuació de la norma, d’acord amb els criteris de la teoria general del dret i que, de forma definitiva, correspon a l’Administració de justícia en cas d’existir un conflicte entre les parts.

La norma general sobre l’actualització de les rendes del contracte d’arrendament d’habitatges és la Llei 15/2022, del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que ha quedat en suspens per l’aprovació d’un règim d’actualització excepcional de les rendes dels contractes d’arrendament per a residència habitual i permanent. Aquest règim, que s’estableix a la Llei 41/2022, de l’1 de desembre, de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge, es concreta en el Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge. 

Comentaris

Trending