Distància d'1,5 metres o mascareta per assistir a oficis religiosos

Es procedeix a la reobertura de tanatoris i sales de vetlla, i l'aforament ​es limita a les persones més properes, subjecte a garantir la distància interpersonal

Comentaris

L'església parroquial de Sant Julià ha marcat de color verd els llocs dels fidels.
L'església parroquial de Sant Julià ha marcat de color verd els llocs dels fidels. Altaveu

El Govern permet la realització d’oficis i actes religiosos mantenint la distància mínima de seguretat d’1,5 metres o la utilització de la mascareta en un avís referent a la modificació de les condicions per a les sortides a l’exterior i la represa d’activitats. En els darrers dies els mossens ja havien dut a terme els canvis per a poder acollir els fidels amb indicadors als bancs i al terra.

Es procedeix a la reobertura de tanatoris i sales de vetlla. L'aforament ​es limita a les persones més properes, subjecte a garantir la distància interpersonal d’un metre i mig i a l’ús de mascareta.  L’assistència als funerals ja no queda limitada als familiars i cal garantir la distància interpersonal d’un metre i mig als enterraments i funerals. En l'avís que entra en vigor aquest mateix divendres, es permet l’agrupació de familiars i altres persones amb una vinculació molt estreta, fins a un màxim de quinze persones que es constitueixin com una unitat de convivència i que poden flexibilitzar entre ells les mesures de distanciament o la utilització de la mascareta. Es permeten les agrupacions de persones més enllà de la unitat de convivència, amb un màxim de deu persones, que han de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres o la utilització de mascaretes.

 S'obren els parcs i jardins però no es pot utilitzar el mobiliari urbà d’ús esportiu i lúdic disponible en aquests espais. Només l'espai destinat al patinatge. Es recomana mantenir els circuits de circulació que evitin els encreuaments de les persones, així com un espai amb mobiliari urbà més protegit i higienitzat per a les persones vulnerables. Com ja s'havia anunciat, es deroga l'avís del 13 d'abril de mesures excepcionals per front a la infecció pel coronavirus referents a les instruccions i recomanacions per a les sortides a l’exterior per passejar i fer activitat física i l’avís de l’11 de maig de mesures excepcionals referents a la modificació de les condicions per a les sortides a l’exterior per passejar i fer activitat física. Es permeten, els desplaçaments en patinet, patins o altres mitjans de transport.

El transport públic deixa de funcionar al terç de la seva capacitat

Es deixa sense efecte el tancament, places, berenadors i similars. Per altra banda, es duen a terme modificacions relacionades amb la capacitat dels autobusos i els establiments amb concurrència de públic, que passen de la limitació del terç de capacitat a haver de complir la distància mínima de seguretat entre les persones d’1,5 metres. Tot i això, s’han d’extremar les mesures d’higiene en tots els vehicles destinats al transport públic de viatgers, amb una atenció especial a les superfícies amb què viatgers i treballadors entren en contacte. Cal que els usuaris duguin mascareta.. En relació amb les mesures destinades a la protecció de les persones majors de 70 anys i vulnerables, es deixa sense efecte la que demanava que restessin al domicili.

relaxament mesures

Etiquetes

Comentaris

Trending