Les mesures als cossos especials suposaran un estalvi d'1,5 milions d'euros

Han renunciat també a les formacions, a material i no cobraran aquest any les hores extraordinàries

Una ambulància de bombers, un dels cossos especials.
Una ambulància de bombers, un dels cossos especials. Altaveu

El ministre portaveu, Eric Jover, ha anunciat aquest dimecres, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que els cossos especials no cobraran les hores extraordinàries que facin aquest any, cosa que suposarà un estalvi per a l'administració d'1 milió d'euros. A més, renuncien a formacions (uns 500.00 euros) i a material. Les hores extres únicament es poden recuperar amb temps de descans sense aplicar cap tipus d’increment. Així, el termini de recuperació de les hores extraordinàries s’amplia fins al 31-03-2021.

El decret s’adapta a les particularitats de cadascun dels cossos especials i en alguns casos, i sense la norma aprovada, algunes de les mesures implementades ja són aplicables en alguns equips de treball de manera proactiva. A més, les mesures s’han consensuat convenientment amb la Comissió de Personal i el Consell de la Policia, i són compartides pels sindicats i les associacions de treballadors, degut a la incidència excepcional en termes laborals que provoca l’emergència sanitària.

Les mesures es mantenen en vigor mentre duri l’emergència sanitària i fins que el Govern les deixi sense efecte, tret de la mesura referent a la retribució de les hores extraordinàries, que continuarà fins al pròxim 31 de desembre. En aquest sentit, el text determina que l’horari de treball del personal es flexibilitza sempre que sigui possible per facilitar la conciliació laboral i familiar, per garantir el seguiment de la feina mitjançant el teletreball en els departaments en què sigui possible i per continuar prestant els serveis necessaris establerts fins que la situació d’excepcionalitat finalitzi.

Les jornades laborals no efectuades per suspensió de l’activitat des de l’entrada en vigor del decret han de ser remunerades d’acord amb les regles següents: la meitat de les hores no treballades ha de ser remunerada per l’Administració sota la figura del permís administratiu retribuït; l’altra meitat de les hores no treballades ha de ser igualment remunerada i el personal l’ha de compensar mitjançant un sistema d’acumulació d’hores.

Les hores no treballades s’acumulen en una bossa que el treballador ha de recuperar en un ordre de prioritat 

Les hores no treballades s’acumulen en una bossa d’hores que el treballador ha de recuperar en l’ordre de prioritat següent: la recuperació de les hores extraordinàries i de treball en dissabtes o diumenges i festius ja meritades amb anterioritat al 14 de març del 2020; l’acumulació d’hores extraordinàries i de treball en dissabtes o diumenges i festius que s’han de recuperar en el futur; el descompte dels dies de vacances pendents o que s’han de fer en el futur. A més, el text també preveu emetre permisos administratius extraordinaris per aquells progenitors que hagin de fer-se càrrec dels menors de 14 anys, si es compleixen els criteris establerts. Finalment, les persones que tinguin vacances durant el període de durada de les mesures excepcionals cal que les mantinguin. No es poden modificar les vacances que estaven previstes i que coincideixen amb el període de mesures excepcionals, llevat d'un requeriment del ministeri de Funció Pública i Simplificació de l'Administració. Un cop restablertes les condicions habituals de treball, totes les vacances de la resta de l'any s'hauran de tornar a planificar en funció de les necessitats dels departaments i del romanent d'hores de cada treballador.

Etiquetes

Comentaris

Trending