Els temes relacionats amb la pandèmia disparen les consultes a l'Agència de Protecció de Dades

L'any passat se'n van rebre 2.116 per 1.763 del 2019 i la gran majoria d'elles van arribar des del sector privat

El director de l'Agència de Protecció de Dades, Joan Crespo.
El director de l'Agència de Protecció de Dades, Joan Crespo. Altaveu

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) ha vist augmentada la seva tasca durant l'any passat a causa de les consultes efectuades per la pandèmia de coronavirus. Se'n van rebre 2.116 per 1.763 del 2019.  La gran majoria van ser del sector privat. Es van redactar 117 informes, 43 dels quals es van remetre a les administracions públiques, pels 107 de l’any anterior. A més, va obrir 19 expedients administratius, per 13 el 2019.

Durant l'any 2020  també s'ha pogut apreciar un augment notable en la xifra de fitxers de dades personals de naturalesa privada i pública que contenen dades sensibles, com lògicament en allò relatiu a la salut, però també dades relatives a les opinions polítiques o la pertinença a organitzacions sindicals. A 31 de desembre del 2020, constaven inscrits un total de 4.765 fitxers dels quals 283 suposen noves inscripcions de l'any 2020. Durant aquest s'han produït 413 tràmits davant aquest òrgan, fet que suposa una disminució del 47,52% respecte a l'any anterior

Un dels reptes principals de 2020 ha estat establir criteris i conciliar la garantia de l'assistència sanitària i el control de la pandèmia amb el dret fonamental a la protecció de dades personals. I ha estat un dels reptes perquè, en paral·lel, l'Agència ha hagut de continuar treballant en la resolució de les reclamacions plantejades pels ciutadans, en les consultes plantejades per les empreses i les administracions, atenent els dubtes i consultes tant dels ciutadans com dels subjectes obligats, publicant materials o llançant iniciatives de diversa índole per a fomentar la privacitat.

Finalment, cal destacar l'entrada a tràmit parlamentari del text que modernitza la Llei de protecció de dades personals, així com la resposta als qüestionaris tramesos per la direcció general de Justícia i Llibertat de la Unió Europea, en el tràmit de revisió de l’adequació d'Andorra. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades és l’organisme independent que té per objecte garantir els drets a la protecció de les dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada.

Etiquetes

Comentaris

Trending