Concedides el 89% de les sol·licituds per als crèdits tous per 125 milions

El Govern ha rebut 1.502 peticions, n'ha resolt 1.480, i ha concedit finançament a un 89% dels professionals que ho han demanat

Comentaris

Els ministres Jover i Gallardo durant la roda de premsa d'aquest dimecres.
Els ministres Jover i Gallardo durant la roda de premsa d'aquest dimecres.

El Govern ha tancat aquest dimecres el primer programa de crèdits tous per a les empreses i autònoms per tal d’ajudar a pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària causada per la Covid-19El ministre portaveu, Eric Jover, ha anunciat que, malgrat que les dades no són encara definitives, s'han resolt 1.480 sol·licituds de les 1.502 presentades, que han afectat a un total de 14.909 assalariats. D'aquestes sol·licituds ja resoltes, 953 provenen d'empreses i 527 d'autònoms

D’aquestes se n’ha acabat concedint un 89%, o, el que és el mateix, de moment s’han estimat total o parcialment 1.317 peticions –522 d’autònoms– amb un import total de 125,2 milions d’euros, que representen un 4,9% del PIB i dels quals un 97% s'han destinat a despeses de funcionament i un 3% al refinançament de quotes creditícies. Una quantitat que, tal com ha destacat Jover, “permet que les empreses es mantinguin obertes i, per tant, indirectament es garanteixen llocs de treball”. Ha destacat que se’n beneficien un total de 14.909 treballadors, la meitat dels assalariats i autònoms dels sectors que han pogut tancar durant la crisi. Així, la mitjana de diners concedits per assalariat és de 8.363 euros.

L’Executiu va posar a disposició d’empreses i autònoms dos tipus de crèdits tous: una línia per tal de finançar les despeses de funcionament i
una segona per refinançar les quotes creditícies d’aquests dos col·lectius. El volum mig concedit per crèdit és de 95.393 euros: el 100% de les sol·licituds estimades s’acullen al primer tipus de crèdit i un 30,7% també han demanat, a més, diners per fer front als préstecs.

Més del 79% de les societats que s'han beneficiat del programa d'avals tenen menys de 10 treballadors, un dels objectius d'aquests crèdits, i els sectors del comerç (21%), l'hostaleria (15,9%) i la construcció (10,8%) suposen 71 milions del total atorgat. "un dels objectius dels crèdits tous era ajudar en especial al teixit més petit del país”, ha explicat el ministre. “Per això i per facilitar-los l’accés als crèdits, també es va ampliar el període de presentació de documents”.

Dels 125 milions atorgats, el 20,3% pertany a la microempresa, el 31,1% a la petita empresa, el 29,7% a la mitjana

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha detallat els ajuts rebuts per tipologia d'empresa. Així doncs, dels 125 milions atorgats, el 20,3% pertany a la microempresa, el 31,1% a la petita empresa, el 29,7% a la mitjana, el 9,1% a la gran i el 10,2% als autònoms. Si s'analitzen aquestes dades per ajuts a treballadors i tipologia d'empresa, s'han atorgat fins a 10.863 euros per treballador a les microempreses, 9.692 euros a les petites, 8.739 euros a les mitjanes, 4.991 euros a les grans i 5.859 euros als treballadors per compte propi, el que dona una mitjana de 8.363 euros per assalariat.

Jover ha anunciat la posada en marxa del segon programa extraordinari de crèdits tous, amb una dotació pressupostària de 100 milions d’euros.En aquesta ocasió, es formalitzaran tres línies de finançament: es manté la destinada al refinançament de quotes creditícies, i se n’afegeixen dues de noves: l’una per dotar de liquiditat les empreses i negocis per fer front al pagament de la part patronal de les suspensions temporals de contractes de treball (STCT) i reduccions de jornada laboral (RJL), i l’altra per finançar possibles inversions per adequar els establiments per a l’atenció al públic adaptant-se als requeriments sanitaris derivats de la situació d’emergència sanitària. Es podran tornar a acollir empreses que ja han rebut un crèdit tou de l'anterior línia d'avals.

Comentaris

Trending