Acció Feminista considera que l’esborrany de llei d’igualtat és poc concret i, per tant, poc efectiu

El col·lectiu torna a reclamar que la proposta legislativa inclogui la despenalització de l’avortament i un ministeri d’Igualtat dotat d’un pressupost que pugui realment implementar el nou marc legal

El logotip de l'associació.
El logotip de l'associació.

Acció Feminista d’Andorra (AFd’A) considera que l’esborrany de la llei d’igualtat conté moltes mancances i troba el text poc concret en molts aspectes, amb la qual cosa no aconsegueix l’efectivitat que el text hauria de tenir. El col·lectiu considera que hi ha molts àmbits que planteja el text legislatiu, que aviat hauria de ser aprovat pel Govern, que cal complementar-los i per això ha fet un bon grapat de suggeriments per modificar la majoria d’articles que conté la proposta.

Acció Feminista valora positivament que el Govern hagi començat a treballar en la Llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones, i també està fent un treball d’anàlisi per fer-hi aportacions. Així, a banda de demanar que la nova llei inclogui la despenalització de l’avortament i la tipificació en el codi penal del delicte de violència contra la dona, proposa mesures reals de conciliació de la vida familiar i laboral, com el permís de jornada reduïda equitatiu i l’ampliació de la baixa de paternitat.

També demana al Govern que s’incloguin mesures per impulsar més representació de les dones en els cossos especials en el qual actualment es troben sots representades, educació sexo-afectiva a les escoles i el centre per la protecció de la Salut sexual i reproductiva, que seguim reivindicant des del manifest fundacional de l’associació. En el camp de la Salut, l’entitat considera imprescindible que no es desaprofiti l’oportunitat per garantir les pensions mínimes per a les dones grans que han dedicat tota o bona part de la seva vida als serveis de cura de la família.

Acció Feminista també considera que si l’objectiu és que l’administració pública impulsi un canvi real amb la perspectiva de gènere, cal que la inclogui en els concursos públics i com a un criteri més a l’hora d’atorgar subvencions. L’associació valora molt positivament la creació de l’Institut Andorrà de les Dones, tot i que considera imprescindible que aquest organisme sigui més autònom i executiu i depengui del Consell General, i no del Govern. Tanmateix, des d’Acció Feminista també creiem que per tal de garantir la implantació d’aquesta llei i poder treballar tot el que suposa de manera transversal i eficaç, caldria la creació d'un ministeri d’Igualtat amb un pressupost que permeti la implementació d’aquesta llei.

Comentaris (1)

Trending