Set de cada deu persones amb drets adquirits a la CASS ja no hi cotitza

Comentaris

Set de cada deu persones amb drets adquirits a la CASS ja no hi cotitza
Set de cada deu persones amb drets adquirits a la CASS ja no hi cotitza

Set de cada deu persones encara en edat activa -és a dir, menors de 65 anys- que tenen drets adquirits a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ja no cotitzen a la parapública. Així ho indica el director de Salut, Josep Casals, en una resposta a una pregunta del parlamentari del grup liberal Joan Carles Camp. De les 155.553 persones menors de 65 anys que tenen punts adquirits a la CASS, 113.095, és a dir, el 72,7% ja no treballen a Andorra.

El conjunt global dels cotitzants de la franja d’edat esmentada tenen adquirits més de 123 milions de punts. Però mentre la majoria de persones amb drets van cotitzar o porten cotitzats menys de cinc anys, on hi ha adquirits la majoria dels punts és entre les persones que fa vint anys o més que estan afiliades a la Seguretat Social. Les dades, analitzades amb la col·laboració de la CASS, s’han publicat recentment al Butlletí del Consell General.

El 84% de les persones que ja no cotitzen a la CASS però, en canvi, tindran dret a rebre alguna mena de compensació, van cotitzar menys de cinc anys a la parapública. I d’aquests, dues terceres parts ho van fer com a molt dotze mesos. Aquest factor evidencia, clarament, l’alta mobilitat o rotació laboral que històricament hi ha hagut al Principat. I que d’uns anys ençà, arran de la crisi i d’alguns canvis en la política d’atorgament de permisos de treball, ha canviat.

En conjunt, de les 155.553 persones que en algun moment de la seva vida han cotitzat o cotitzen a la CASS, 103.335 ho han fet menys de cinc anys. D’aquestes, 95.079 ja no estan donades d’alta a la parapública. Si no es fa el tall dels 65 anys, en total hi ha 172.820 persones que acumulen 125.775.182 punts. En l’informe signat per Casals es deixa clar que “la informació sobre residència que hi ha a la CASS no és fiable, ja que la gent que marxa d’Andorra no informa la parapública de la seva nova residència”.

Salaris

Una altra resposta del ministeri de Salut, en aquest cas davant una pregunta de la consellera general del grup mixt Sílvia Bonet, posa de manifest que quatre de cada deu afiliats a la CASS cobr entre 1.200 i 2.000 euros el mes. Segons la graella publicada al Butlletí del Consell General per donar resposta a la consulta feta per Bonet, hi ha 5.649 cotitzants que perceben menys del sou base, situat en 962 euros. D’aquest llindar fins a 1.200 euros hi ha 5.704 afiliats. Entre 1.200 euros i 1.500 se n’hi troben 7.425; i de 1.500 a 2.000 euros, 8.476 euros. Per sobre d’aquests nivell hi hauria 4.799 afiliats que perceben un salari mensual situat entre els 2.000 i els 2.500 euros; 2.599 persones que cobren entre 2.500 i 3.000 euros el mes; i, finalment, 4.004 assegurats que cobren més de 3.000 euros.

Comentaris

Trending