Govern recomana un ‘agent anticovid’ a les activitats extraescolars

Esplais, acadèmies i activitats esportives s’han reunit aquesta tarda amb el ministeri per acabar de definir els protocols d’actuació i les mesures sanitàries per prevenir els contagis de coronavirus

Reinici del curs escolar el 2 de juny.
Reinici del curs escolar el 2 de juny. Toni Solanelles

El Govern ha publicat aquesta tarda al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un avís de mesures excepcionals per fer front al coronavirus a les activitats extraescolars. A banda de les que es van anunciar el passat dimarts, destaquen ventilar els espais de les activitats tres vegades al dia durant deu minuts, disposar d’un treballador que vetlli pel compliment de les mesures sanitàries o l’obligatorietat que els infants i joves portin una muda neta cada dia.

Pel que fa al protocol a seguir en cas que un infant presenti símptomes de malaltia aguda durant el servei, caldrà ubicar-lo en un espai diferent i esperar que arribi la família per recollir-lo i el retorn a l’activitat estarà condicionat a la presentació d’un certificat mèdic que acrediti que es pot efectua. En cas que el malalt sigui un monitor, s’haurà de desplaçar al seu domicili i contactar amb el seu metge. En qualsevol dels dos casos, caldrà dur a terme una neteja i desinfecció intensiva de l’espai on s’ha ubicat la persona sospitosa d’infecció.

Una classe de reforç a l'Escola Andorrana de Santa Coloma

Relacionat

Les activitats extraescolars amb contacte físic es duran a terme en grups de convivència

Respecte a la neteja, Govern ha demanat que es faci diàriament, utilitzant aigua i sabó a totes les superfícies de contacte freqüent amb les mans i fent una desinfecció amb els productes necessaris per inactivar els microorganismes, així com la neteja i desinfecció periòdica dels elements i utensilis utilitzats (baietes, pals de fregar, guants). A més a més, també caldrà netejar sovint el terra amb aigua i sabó i desinfectar-lo amb una dissolució de lleixiu.

D’altra banda, s’ha recomanat disposar d’una persona encarregada de vetllar pel compliment de les mesures sanitàries per a les diferents instal·lacions o per a tota l’activitat i supervisar aquest compliment. Aquesta persona també haurà de garantir la formació i la informació en aquesta matèria a infants i adolescents, les seves famílies i la resta de professionals.

Els infants de 3 i 4 anys hauran de deixar un recanvi de roba a l’activitat i, en cas de requerir l’ús de pitets, les famílies n’hauran de portar dos de nets cada dia.

En el cas de les activitats amb contacte físic, s’hauran de realitzar en unitats de convivència. Aquestes seran d’un màxim de 15 integrants quan els infants tinguin entre 3 i 6 anys i de fins a 20 persones a partir dels 6 anys. Sempre que sigui possible, les unitats han de ser fixes per a tots cada dia; això vol dir que, un cop creades, no es podran intercanviar els infants i adolescents. En cas que sigui imprescindible el canvi, s’haurà d’efectuar sempre que sigui possible en dilluns, per evitar que, si resulta ser un cas de SARS-CoV-2, calgui aïllar les dos unitats de convivència.

Un altre aspecte a destacar són els requisits de muda. Així doncs, els infants de 3 i 4 anys hauran de deixar un recanvi de roba a l’activitat i, en cas de requerir l’ús de pitets, les famílies n’hauran de portar dos de nets cada dia. Els alumnes més majors hauran de portar una muda meta cada dia. S’haurà de garantir, també, que no s’intercanviïn les mudes ni pertinences. En cas que sigui necessari l’ús de les dutxes, caldrà que s’utilitzin respectant la distància mínima d’1,5 metres (anul·lant dutxes si és necessari per garantir el distanciament) i cada infant o adolescent haurà de portar la seva tovallola, que en cap cas no es compartirà. Si és necessari, es faran diferents torns. En qualsevol cas, se seguiran les recomanacions sanitàries del moment.

Respecte als àpats, s’hauran de fer respectant els grups de convivència i caldrà que els infants i adolescents duguin la seva pròpia cantimplora o ampolla d’aigua. 

Dimarts es va conèixer la necessitat d’habilitar una zona d’arribada i recollida dels infants. Ara, Govern ha concretat que els familiars no podran anar més enllà d’aquests punts i que, sempre que sigui possible, la zona haurà d’ubicar-se a l’exterior. Si són espais interiors, caldrà preveure la neteja i desinfecció de forma diària d’aquests espais. A més a més, tant l’arribada com la recollida s’hauran d’organitzar per grups per evitar que les famílies d’altres coincideixin i només es permetrà un familiar per infant, el qual s’haurà de rentar les mans quan arribi i quan marxi.

Respecte als àpats, s’hauran de fer respectant els grups de convivència i caldrà que els infants i adolescents duguin la seva pròpia cantimplora o ampolla d’aigua. En aquest sentit, es poden organitzar per torns, amb separació mitjançant mampares o amb distàncies de seguretat que permetin que els grups no interaccionin ni entrin en contacte entre ells, evitant també que els infants comparteixin el menjar i els estris. Pel que fa al personal manipulador dels aliments haurà de disposar d’una formació en higiene alimentària degudament acreditada i respectar totes les mesures de seguretat anteriorment esmentades. Per últim, tots els estris i la vaixella s’hauran de rentar i desinfectar obligatòriament amb màquines de rentar que assegurin una temperatura correcta de desinfecció i, un cop rentats i desinfectats, és important manipular-los i emmagatzemar-los amb cura de no contaminar-los.

El PDF amb tota la normativa es por consultar en aquest enllaç.

Etiquetes

Comentaris

Trending