Les mesures per combatre la Covid encara li han suposat 11 milions de sobrecost a l’hospital el 2021

L’any passat el nombre total de persones hospitalitzades a causa del coronavirus van ser més que les ingressades el 2020 però hi va haver una reculada molt important (de 152 a 36) al Cedre

Una imatge de l'hospital.
Una imatge de l'hospital. Toni Solanelles

El conjunt de mesures que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va haver d’afrontar durant l’any passat per fer front a la Covid ha comportat a l’ens públic de gestió hospitalària un sobrecost d’11 milions d’euros. La pandèmia va continuar alterant el normal funcionament hospitalari del 2021 tot i que l’activitat ordinària es va recuperar i es va aproximar a la que hi havia hagut abans de l’esclat de la crisi sanitària. Així ho posa de manifest la memòria del SAAS feta pública aquest dijous.

Durant l’exercici passat, el SAAS es va gastar 83,2 milions d’euros, 1,4 milions més que el 2020, quan ja va ser força elevada la despesa per la Covid. El tall gros del pastís se l’endú, òbviament, el capítol de personal, amb una despesa de 46 milions d’euros. En inversió, aquest 2021 es van injectar 3,1 milions d’euros mentre que al funcionament general s’hi van destinar 34,1 milions. Quant als ingressos, es van obtenir 14,1 milions procedent del finançament privat (la facturació a usuaris entre altres, per exemple) i 69,4 milions van ser injectats des de l’àmbit públic.

Durant l’exercici passat, el SAAS es va gastar 83,2 milions d’euros, 1,4 milions més que el 2020, quan ja va ser força elevada la despesa per la Covid

En la presentació de la memòria, el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, fa referència al cost econòmic per afrontar “els efectes col·laterals de tot aquest enorme esforç sani- tari” que també ha comportat “un fort esgotament dels profes-sionals sanitaris que, a més d’haver sofert ells mateixos la malaltia (quasi un 50% de la plantilla), s’han vist sotmesos a una sobrecàrrega de feina i a una pressió emocional com mai havien viscut. En aquest sentit, des de principis del 2021 la direcció va decidir reactivar el servei de suport psicològic per a tots els que en motiu de la pandèmia el necessitessin”.

De les xifres d’atenció en relació amb la Covid, en ressurt, també, el fet que aquest darrer any hi ha hagut més hospitalitzats (a l’hospital, s’entén) que durant el 2020 a causa del virus. No obstant, la reculada que hi ha hagut de persones ingressades al Cedre entre un any (en què la Covid va fer-se present durant deu mesos i mig, no durant els dotze del 2021) i l’altre, ha generat que de manera global els ingressos hagi estat inferiors aquest darrer exercici respecte del 2020.

Així, si durant el 2020 hi ha va haver un total de 635 ingressos totals, el 2021 han estat 524. A la planta d’hospitalització, però, si el 2020 hi va haver 482 hospitalitzacions, el 2021 han estat 488. En canvi, al Cedre el 2020 hi va haver 153 ingressos i al 2021 en van ser 36. Les altes a l’UCI s’han incrementat alhora que s’ha reduït la mortalitat. 77 altes el 2021 per 61 el 2020 i una mortalitat del 23,38% respecte a 31,14%.

ACTIVITAT ORDINÀRIA

El darrer any, tot i que alterat encara per la pandèmia, ha recuperat en gran mesura, s’ha dit, l’activitat ordinària. Les xifres que contempla la memòria s’acosten força a les del 2019, encara que solen quedar per sota. Això sí, hi va haver més activitat l’any passat que l’anterior, en què el confinament va aturar bona part de la feina que ja estava programada.

El que sense dubte sí que ha crescut entre els dos anys esmentats són els recursos humans. La plantilla del SAAS ha crescut de 131 persones entre els dos exercicis. D’aquestes, 87 posicions han correspost a infermers i altres tècnics de caràcter sanitari. Hi ha setze facultatius més entre el 2019 i el 2021, i 28 professionals de suport, com ara administratius.

Comparat amb l’activitat del 2019, les altes hospitalàries s’han incrementat el darrer any, segon que escriu Piqué, un 3,2%, les intervencions quirúrgiques un 4,65%, les consultes externes un 26,2% i les visites d’atenció primària un 10,9%. Els ingressos globals van ser 7.393 el 2021 i 7.467 el 2019. I si els parts també han caigut (451 contra 467) igual com les visites a urgències (33.978 per 42.102), les consultes externes, com s’ha referenciat en la presentació de Piqué, han passat de 47.389 el 2019 a les 59.816 que hi va haver l’any passat.

Comentaris (1)

Trending