Reducció dels ajuts a l’estudi atorgats els darrers cursos

Les beques concedides per a estudis no superiors van disminuir l’any passat un 2,8% i és la tercera davallada consecutiva

-
-

Els imports destinats per Govern a ajuts a l’estudi s’han reduït lleugerament els darrers anys. Així, pel que fa a aquells que es destinen a estudiants no universitaris, és el tercer curs consecutiu que es produeix aquesta disminució. Pel que fa a les beques per a ensenyament superior, suma un segon curs de reducció.

Així es desprèn de les dades a les quals ha tingut accés Altaveu. Pel que fa als ajuts a l’estudi dins de l’ensenyament no superior –que recull els nivells educatius de maternal, primera i segona ensenyança, formació professional i batxillerat-, el total atorgat el curs passat va ser d’1,36 milions d’euros. Això representa uns 400.000 euros menys que al 2017-18, quan va ser de gairebé 1,4 –és a dir, un -2,8%-. La davallada és encara major si es compara amb els cursos 2016-17 (1,47 milions) i 2015-16 (1,52).

Aquesta tendència a la baixa va iniciar-se, doncs, a partir del 2016. Fins llavors, els imports atorgats havien anat experimentant any rere any pujades, segons es reflecteix a les dades. En global, entre el curs 2009-10 i el darrer, el total d’ajuts concedits pel ministeri d’Educació ascendeix a 13,1 milions d’euros.

La caiguda dels imports és conseqüència directa d’una davallada tant de les peticions de beques, com també del nombre de beneficiaris que, finalment, l’obtenen. El curs passat, tot just 3.619 estudiants es van beneficiar, xifra inferior a la dels darrers anys: 3.751, el curs 2017-18 o 3.973, el 2016-17.

Pel que fa a la distribució per tipus d’ajut, les que més despesa suposen per les arques estatals són les beques de menjador i les de material. En el darrer curs, gairebé 927.000 euros es van destinar a les primeres, mentre que les segones es van endur més de 260.000 euros del total atorgat.

Aquesta tendència a la disminució dels imports atorgats també es detecta, en aquest cas només des de fa dos cursos en els ajuts a estudiants de cicle superior. Així, l’any passat es van concedir 1,32 milions per a un total de 918 sol·licitants. La dada representa una disminució del 2,6% amb relació als 1,35 milions atorgats el curs 2017-18, que ja registrava una caiguda del 2% en comparació al 1,38 del 2016-17.  Pel que fa al tipus d’ajuts, la gran part del pastís d’aquestes beques se l’emporten les de residència a l’estranger (756.000 euros el darrer curs). En total, des del curs 2009-10, s’han concedit 11,1 milions d’euros en aquests ajuts.

Comentaris

Trending