La junta electoral recorda que cal fer el màxim possible per confeccionar llistes equitatives

En el cas que no s’aconsegueix s’hauria d’acceptar una candidatura amb tots els membres del mateix sexe

Comentaris

Cartell de les darreres eleccions generals.
Cartell de les darreres eleccions generals. Toni Solanelles

La junta electoral ha determinat que a les candidatures electorals parroquials s’hauria de permetre l’acceptació d’una llista en què tots els membres fossin del mateix sexe. A la llista de la circumscripció nacional considera que no forçosament hi ha d’haver una persona de diferent sexe de les tres suplents.

La llei fa una distinció entre la figura del candidat i la del suplent, i la junta dictamina que per conseqüent no es pot considerar la circumscripció nacional com una única llista que inclogui candidats i suplents, havent-se de concloure que les normes relatives a la participació equilibrada de dones i homes han d’aplicar-se de forma independent a la llista de candidats i a la llista dels suplents.

La junta també recomana que es procedeixi a una eventual modificació legislativa de l’article 16 de la Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum, per a així obtenir una aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no discriminació entre dones i homes en el marc de la composició de les candidatures i les suplències tant a les eleccions generals com a les comunals, i així facilitar una igualtat real, doncs és la finalitat recercada pel legislador amb la darrera modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum amb la inclusió de l’article 16.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending