La majoria parlamentària engega la maquinària per modificar el sistema públic de pensions

Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos registren una proposta d’acord per intentar cercar un pacte d’Estat per garantir la sostenibilitat de les jubilacions, que estan en perill amb el model actual

Els grups que donen suport a la proposta l'han tramitat aquest dijous.
Els grups que donen suport a la proposta l'han tramitat aquest dijous. EDUARD COMELLAS / CONSELL GENERAL

Com a molt tard el mes d’octubre hauria d’estar dissenyat el pla d’actuacions que ha de comportar canvis en el sistema públic de pensions de jubilació. Amb el model actual, a partir del 2024 el que s’ha d’abonar superarà el que s’ingressi. I el 2038 s’esgotarien les reserves, que ara volten els 1.400 milions d’euros. En fi, que si no hi ha canvis les pensions estan en risc. I davant d’això els tres grups parlamentaris que donen suport al Govern han posat en marxa la màquina per modificar el model.

Amb aquest objectiu, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos han registrat una proposta d’acord amb l’objectiu de promoure un pacte d’Estat -és a dir, mobilitzar i fer participar tots els actors polítics, econòmics i socials del país- que treballar per consensuar un nou marc que permeti garantir la sostenibilitat de les pensions i que l’administració, amb la CASS al capdavant en aquest sentit, pugui respondre i respectar els seus compromisos. Els propis grups promotors de la proposta estableixen dos ‘deadlines’: el 15 de juliol per tenir elaborat el dictamen sobre l’estat de la qüestió i l’octubre per tenir llest el pla d’actuació que reculli tots els canvis normatius que calgui.

La coalició considera “indispensable” el pacte d’Estat basant-se en l’Estudi actuarial de la CASS, que dictamina que el 2024 el pagament de les pensions superaran els ingressos per les cotitzacions i que el 2038 s’esgotaran completament les reserves existents

Els grups de la majoria han entrat la proposta a Sindicatura, s’ha dit, aquest dijous al migdia, amb la voluntat d’assolir un consens entre totes les forces “sense més dilació” per poder “revertir la problemàtica” i garantir la viabilitat de les pensions de la CASS. La coalició considera “indispensable” el pacte d’Estat basant-se en l’Estudi actuarial de la CASS, que dictamina que el 2024 el pagament de les pensions superaran els ingressos per les cotitzacions i que el 2038 s’esgotaran completament les reserves existents. Així mateix, exposa que les reformes aplicades fins ara (increments de les cotitzacions passant del 8% del 1968 al 12% el 2014), no aconsegueixen assolir l’objectiu de la sostenibilitat del sistema.

El pacte d’Estat, que és un compromís de la legislatura per part de la majoria, planteja la creació d’una comissió d’estudi del Consell General amb la missió de desenvolupar les mesures a dur a terme. Estarà integrada pels membres de la comissió de Finances i Pressupost, els ministres competents en matèria de Treball, Afers Socials i Finances, i representants de la CASS. Així mateix, la comissió també comptarà amb la implicació dels sectors econòmics i socials més afectats per la sostenibilitat de les pensions.

La comissió d’estudi elaborarà un dictamen “en què s’identifiquin les diverses mesures que han de permetre garantir la sostenibilitat financera del sistema públic de pensions de jubilació. El dictamen serà debatut pel Consell General, amb la missió de desenvolupar les mesures, concretar- ne el contingut, el calendari d’implantació i promoure’n l’efectivitat, procurant el consens i la implicació dels sectors econòmics i socials més afectats per aquestes mesures”. A partir d’aquí, el pacte d’Estat que es proposa estableix la creació de grups de treball per concretar el pla d’actuacions concretes d’ordre normatiu i administratiu.

Comentaris

Trending