Ni un dia més, per Etoile

Comentaris

Ni un dia més, per Etoile
Ni un dia més, per Etoile

EtoILE

Com pot ser que a l'any 2016 es pugui tenir una persona empresonada, sense haver matat a ningú ni que hagi comès un delicte greu i ja fa 500 dies que està tancat sense jutjar-lo? 

El Joan Pau Miquel té una familia que l'estima i l'adora. Perquè és un bon pare, fill i espòs. I estan cada dia patint i demanant-se per què li ha gut de tocar a ell? Demano que li deixeu demostrar la seva innocència i pugui anar a casa seva amb els seus fills, esposa i tota la família. Té un dret com a pare poder estar amb tots ells.

Demano si us plau la seva llibertat. Si és innocent que no estigui ni un dia més tancat a la Comella.

Comentaris

Trending