La fiscalia s'apressa a arxivar la denúncia per la indeguda cotització per part de l'AREB dels plans de pensió de BPA

Comentaris

La fiscalia ha trigat tot just deu dies a arxivar la denúncia interposada contra els administradors de Banca Privada d’Andorra (BPA) designats per l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per la indeguda cotització a la CASS dels plans de pensions rescatats per la immensa majoria de treballadors i extreballadors de l’entitat avui en vies d’extinció. 

El ministeri públic ha decidit tancar el cas denunciat per un dels exempleats del banc atenent a dues circumstàncies. La primera, que no hi havia voluntat de l’eludir el pagament. I la segona, que abans d’interposar-se la denúncia o d’iniciar una eventual investigació l’hipotètic infractor ja havia regularitzat la situació.

El fiscal general de l’Estat, Alfons Alberca, exposa en la diligència d’arxiu que “la referida tipificació exigeix un element subjectiu i finalístic per part del subjecte actiu d’eludir el pagament de les cotitzacions per mitjà de l’omissió a la declaració, circumstància aquesta que no es dóna ‘prima facie’ i de forma evident del propi relat de fets objecte de denúncia”. 

Alberca es remet a l’explicació del denunciant que al seu torn es referia a l’explicació d’un empleat de la CASS que li va assegurar que estaven al corrent que l’AREB tenia intenció d’abonar les cotitzacions que feia mesos que s’havien retingut als treballadors que havien rescatat el pla de pensions. El ministeri públic no ha fet, segons es desprèn de la resolució, ni la més mínima diligència d’investigació per veure si allò era realment cert, si realment l’AREB a través de l’administració de BPA tenia la voluntat real de cotitzar.

En segon lloc es refereix el ministeri públic a allò que tècnicament es coneix com a excusa absolutòria. “La naturalesa dels fets exposats en l’escrit de denúncia comporten, de conformitat amb el que disposen els articles 244 i 497 ‘in fine’ del Codi Penal, l’exempció de responsabilitat quan el presumpte responsable regularitzi la seva situació abans de conèixer que el procediment judicial es dirigeix contra ell”.

La resolució de la fiscalia hi afegeix que “de l’examen de la documentació aportada pen denunciant se’n deriva que a la data de la seva edició, el 28 de desembre de 2016 (sic), havia estat ja, en tot cas, regularitzada per BPA el dia abans de l’eventual situació irregular objecte de denúncia, tota vegada que de la pròpia documentació aportada a la denúncia se n’extreu que així es va fer en data 27 de setembre de 2016”.

En el seu escrit, el fiscal sols es refereix al dia que apareix l’assentament comptable conforme al qual BPA ha notificat la declaració de la cotització davant la CASS. El pagament efectiu, però, no es va fer fins a uns dies més tard. Això hauria d’haver suposat un recàrrec a l’entitat bancària avui sota la tutela de l’AREB que no ha transcendit pas que s’hagi fet efectiu. En qualsevol cas, la fiscalia ha decidit arxivar l’afer i contra el sobreseïment no s’hi pot presentar cap recurs.

Comentaris

Trending