La Batllia manté els serveis essencials

Els batlles i tribunals podran realitzar actuacions o tràmits, prendre mesures d’ordenació i d’instrucció durant el període de suspensió

L'antiga seu de la Justícia acull ara, entre altres, els rastrejadors dependents del ministeri de Salut.
L'antiga seu de la Justícia acull ara, entre altres, els rastrejadors dependents del ministeri de Salut. Altaveu

La Batllia mantindrà l’activitat judicial dels serveis que es considerin estrictament essencials. Queden compresos en aquest supòsit les actuacions pròpies als procediments d’habeas corpus, preferents i urgents de protecció de drets fonamentals, les actuacions amb persones detingudes o preses, les actuacions urgents amb matèria de vigilància penitenciària, l’adopció de mesures cautelars i l’adopció de mesures per les persones en situació de risc.

No obstant, els batlles i tribunals podran realitzar actuacions o tràmits, prendre mesures d’ordenació i d’instrucció durant el període de suspensió, sempre que es considerin necessàries i resultin indispensable per evitar perjudicis greus a les persones interessades. Es manté l’activitat habitual dels serveis de guàrdia, amb el respecte de les mesures de precaució i higièniques recomanades pel Govern.

Pel que fa al recurs al mecanisme de la videoconferència previst a l’article 52 de la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 s’ha de reservar per a la practica de les actuacions de naturalesa orals i per les actuacions considerades com a necessàries per evitar perjudicis irreparables als drets i interessos legítims de les parts. Els presidents de jurisdicció i el Fiscal General seguiran adoptant les mesures que siguin procedents per cobrir els serveis essencials i els serveis de guàrdia.

Les notificacions de les resolucions judicials que puguin ser adoptades hauran d’intervenir en les modalitats legalment fixades (article 86.2 de la Constitució i art. 59 de la Llei qualificada de la Justícia). Per tal de seguir donant compliment a les mesures establertes per l’autoritat sanitària, els usuaris i els cooperadors judicials seran atès a l’edifici públic de l’Administració de la Justícia sempre amb cita prèvia. Les vies de presentació dels escrits, que es puguin entrar, seguiran les habituals, respectant però el procediment de cita prèvia. Totes les persones usuàries i cooperadors judicials han respectar les mesures sanitàries dirigides a la prevenció del contagi del SARS-CoV-2 adoptades pel Govern, i les que els siguin requerides a l’entrada de la Seu de la Justícia, com l’ús de la mascareta.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending