L’Agència de Protecció de Dades contemplarà la figura de testament digital

El Govern ha aprovat un Reglament d’aplicació de la Llei qualificada, a més d’un segon de la mateixa Apda per tal d’adaptar-la a la normativa recent

El ministre Portaveu, Eric Jover.
El ministre Portaveu, Eric Jover.

El Govern ha aprovat dos reglaments referents a l’Agència de Protecció de Dades (Apda), un d’ells fent referència a la mateixa entitat per tal d’adaptar-la a la normativa recent. El segon és el Regalment d’aplicació de la Llei qualificada de protecció de dades personals, que detalla certs aspectes necessaris per a certs processos que tenen implicació en aquest àmbit. A més, s’ha inclòs la figura de testament digital.

El Reglament d’aplicació de la Llei qualificada de protecció de dades personals que ha aprovat el Govern aquest dimecres inclou la figura del testament digital. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha indicat que, d’aquesta manera, “es fa un seguiment de la protecció de dades després de la mort o de la pèrdua de capacitat del propietari”. Concretament, del que es fa càrrec és de les xarxes socials o altres prestacions digitals de les quals la persona ha deixat constància.

Per tal de poder fer aquestes últimes voluntats digitals, s’ha creat un registre específic, adscrit al Registre Civil, i allà es podran inscriure la tipologia de documents concrets i específics necessaris per a deixar-ne constància. L’accés serà reservat per al titular de les voluntats i, una vegada mort o incapacitat, per a les persones o les institucions que el causant hagi legitimat.

D’altra banda, s’ha aprovat el Reglament de la mateixa agència, que estava vigent des del 2010 i que calia actualitzar a la realitat, “era una necessitat del pas del temps”, ha assenyalat Jover. Aquesta adaptació a l’ordenament jurídic aporta més seguretat i entra en detalls que s’han de tenir en compte pels professionals per saber com han de desenvolupar la seva tasca. Un d’aquests elements és, concretament, en el cas que s’hagin de compartir dades a nivell internacional, quins són els criteris que s’han de seguir.

Així mateix, també s’han fet algunes precisions al règim sancionador. A més de les gradacions de lleu, greu i molt greu, s’especifica que es concretaran els imports fixes atenent al context en què es produeixi la infracció i a altres consideracions. Per exemple, es valorarà la reincidència del responsable o el nombre de persones afectades.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending