Espanya demana més informació sobre Arantxa Sánchez Vicario

Comentaris

Espanya demana més informació sobre Arantxa Sánchez Vicario
Espanya demana més informació sobre Arantxa Sánchez Vicario
L’autoritat tributària espanyola demana al Govern d’Andorra més informació fiscal i financera sobre l’extennista Arantxa Sánchez Vicario. L’executiu andorrà s’ha vist obligat a publicar al BOPA un edicte per comunicar a l’esportista que fa dies que la busca i no la troba. I que li vol notificar “tres peticions d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia emanada de l’autoritat competent del Regne d’Espanya sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques del període impositiu 2008-2011 i sobre l’impost del patrimoni del període impositiu 2011” rebudes al ministeri de Finances el 7 de maig passat. En tres ocasions, el 8 de juny, funcionaris del ministeri de Finances van intentar trobar -en va, és car-Sánchez Vicario al domicili que tenia fixat a Andorra, i on ja fa molts anys que no hi fa pas estada. No havent estat possible fer-li arribar les notificacions ni a ella ni als seus representants legals, finalment es publica l’edicte i se li donen a l’extennista tretze dies naturals des de demà mateix per tal que comparegui al ministeri a recollir les notificacions. Sánchez Vicario pot designar una representació legal que sigui la que li reculli les notificacions. L’edicte està signat per la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella.

Comentaris

Trending