Els treballadors de BPA es decanten massivament per rescatar el pla de pensions

Comentaris

Els treballadors encara en actiu a Banca Privada d'Andorra (BPA) que, alhora, són partícips del pla de pensions han decidit de forma massiva recuperar les aportacions que havien fet a l'esmentat pla i no jugar-se-la a un traspàs cap a Vall Banc que, vist el resultat, no els dóna gaire confiança. O gens. El 96% de les persones que han emès el seu vot entre divendres i, principalment, durant la jornada d'aquest diluns, s'han manifestat a favor de la dissolució del fons. Ara, la comissió de control del pla, integrat en la seva majoria per persones que havien format part del col·lectiu de representants dels treballadors o que són propers a l'AREB, "es reunirà a la major brevetat possible per tal de ratificar el resultat de la consulta vinculant i planificar els següents passos per donar compliment a la voluntat expressada per la majoria representativa dels partícips i empleats actius".

En global, cent-noranta persones tenien dret a vot. D'aquestes, només onze han declinat la seva participació. 172 (90,53% del total del cens) s'han mostrat favorables a la dissolució del fons i, per tant, al rescat del mateix. Per contra, només set empleats s'han posicionat a favor de la continuïtat del fons de pensions. Una de les queixes formulades dies abans de la votació era que aquelles persones que són partícipis del pla però que han plegat de BPA degut a la crisi que encara s'està gestant o, fins i tot, aquelles que estan suspeses de feina per motius disciplinaris lligats al mateix cas, no tenien dret a vot. No obstant això, el clima favorable a la recuperació del pla era molt majoritari com finalment les urnes han acabat dilucidant.

Segons havia explicat prèviament la comissió de control del pla, "per tal que al consulta sigui vinculant es precisa el vot de, com a mínim, la meitat més un dels treballadors del cens d'empleats actius, que són aquells amb dret a vot en aquesta consulta". "Si cap de les opcions aconsegueix el vot almenys de la meitat més un dels treballadors del cens d'empleats actius, l'opció considerada per defecte per la comissió de control del pla seria la de la continuïtat." Els treballadors, però, contràriament al parer dels 'controladors' s'ha manifestat a favor del rescat de forma molt rotunda.

Comentaris

Trending