Els tests d’anticossos no justifiquen la restricció de moviments o llibertats

El Comitè Nacional de Bioètica avisa de la “incertesa” de les proves i que poden “atorgar equivocadament un grau d’immunitat i d’infectivitat a una persona”

Tests a l'aparcament de Santa Caterina, a la Massana.
Tests a l'aparcament de Santa Caterina, a la Massana.
“Malgrat hi hagués evidència científica de la informació que aporten, la vulneració de drets i discriminació que comportaria no justificaria la seva implementació per assolir un resultat que probablement pot obtenir-se per altres mitjans.” El Comitè Nacional de Bioètica ha emès unes consideracions “al voltant dels conflictes bioètics en situació de pandèmia” que qüestionen els tests d’anticossos com a mitjà per poder justificar els aïllaments de persones. Considera que les proves i més encara els seus resultats presenten “un grau d’incertesa” que poden “atorgar equivocadament un grau d’immunitat i infectivitat a una persona” a la qual se li acabi establint “deficientment una restricció a la seva llibertat de moviment i reunió”.

L’informe del comitè no és ni concloent ni vinculant, però sí que hauria de ser tingut en compte per les autoritats sanitàries quan adopten les seves decisions de caràcter no només científic sinó també polític. De fet, bé prou que el SAAS, al seu dia, va demanar al mateix comitè com caldria procedir en cas de col·lapse dels mitjans mèdics necessaris per poder tractar els pacients afectats per la Covid-19. En aquella ocasió, i entre d’altres, es deia que els ventiladors mecànics calia reservar-los a aquelles persones que per motius diversos, no només per l’edat, poguessin aguantar millor l’agressivitat que suposen aquestes mecàniques i que millor es poguessin recuperar una vegada superada la malaltia.

Ara, el Comitè Nacional de Bioètica (CNBA) fa unes reflexions, si es vol, més genèriques però que giren finalment al tomb del “concepte de passaport o certificat immunològic”. A ningú no se li escapa el debat ja obert també en la ciutadania sobre el que implica o poden implicar els resultats d’una prova voluntària com la que s’està fent sobre la immunització, el cribratge massiu poblacional. En aquest sentit, en comitè manté que “aquestes proves diagnòstiques tenen actualment i per a aquesta malaltia, una sensibilitat i especificitat limitades, que fa que els resultats presentin un grau d’incertesa, i per tant puguin atorgar equivocadament el grau d’immunitat i el d’infectivitat a una persona, i li estableixin deficientment una restricció a la seva llibertat de moviment i de reunió”

“Malgrat hi hagués evidència científica de la informació que aporten, la vulneració de drets i discriminació que comportaria no justificaria la seva implementació per assolir un resultat que probablement pot obtenir-se per altres mitjans”

Seguidament, l’informe deixa clar que “aquestes proves poden informar del grau de la seroprevalença i d’immunitat de la població. Però la veritable qüestió rau en acceptar la imposició d’aquesta mesura a les societats amb tradició democràtica pel fet d’afectar directament a drets fonamentals com la Intimitat i la llibertat”. En qualsevol cas, el comitè reclama que la ciutadania ha d’estar plenament informada en tot moment i ha de tenir un accés fàcil als detalls i a les repercussions que pot tenir qualsevol prova o decisió política. I és encara més contundent sobre els perills que representen els tests d’anticossos quan alerta que hi ha altres mitjans més eficaços que aquests per poder arribar, en certa manera, a la mateixa finalitat o objectiu.

Així, “malgrat hi hagués evidència científica de la informació que aporten, la vulneració de drets i discriminació que comportaria no justificaria la seva implementació per assolir un resultat que probablement pot obtenir-se per altres mitjans”. Alhora, el comitè alerta del perill que pot suposar que hi hagi una part de la ciutadania que prefereixi contagiar-se per poder recuperar l’absoluta llibertat de moviment. De fet, en l’informe s’hi diu que l’aplicació dels resultats dels tests com a forma de cribrar qui pot fer vida normal i qui no, en certa manera, “també podria generar una tendència a buscar la sobreexposició al virus ja que la infecció podria ser vista com a forma de poder accedir als ‘privilegis’ d’una certa normalitat”.

El Comitè Nacional de Bioètica avisa del desconeixement que hi ha encara avui per avui dels efectes que pot tenir un confinament perllongat i demana que s’implanti el suport psicològic, entre altres. També recorda que “en situacions de crisi, per raons pragmàtiques i ètiques, és fonamental que la societat mantingui la confiança en les mesures que es prenen. Això sols és possible quan els poders de l’Estat utilitzen mesures proporcionades i actualitzades a tota informació científica rellevant que aparegui”. Sense dir-ho explícitament, bé a dir l’organisme que vetlla pel compliment de la bioètica al Principat que confinar a partir dels resultats del test pot ser desproporcionat. Finalment, deixa constància l’informe que el sistema de salut ha d’estar preparat per poder mantenir la qualitat del servei que presta i ha de prestar una vegada passi l’impacte de la pandèmia.

Llegiu AQUÍ l'informe íntegre

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending