Els beneficis de la banca cauen un 8% però el sector va 'de conya' segons l'ABA

Comentaris

Els beneficis de la banca cauen un 8% però el sector va \'de conya\' segons l\'ABA
Els beneficis de la banca cauen un 8% però el sector va \'de conya\' segons l\'ABA

Els beneficis que els quatre bancs que operen amb normalitat al país van obtenir l’any passat són un 8% inferiors als del 2014. És a dir: Crèdit Andorrà, Andbank. MoraBanc i BancSabadell d’Andorra van guanyar el 2015 168 milions mentre l’exercici anterior la xifra havia arribat als 188. Si es fa cas a les dades facilitades per l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) aquest és l’únic indicador negatiu. I encara, els resultats “estan influïts pels baixos tipus d’interès en el marc de la Unió Europea, que pressiona a la baixa el marge financer, i pels costos creixents derivats de l’expansió internacional i de l’adaptació al nou marc normatiu del sector bancari europeu”. Malgrat la crisi que viu el sector, notòria arreu, la banca andorrana assegura estar ‘de conya’. 

La directora general de l’ABA, Esther Puigcercós, ha destacat que “el tancament de l’exercici demostra que ens movem en termes de volum de recursos gestionats i dipòsits lleugerament superiors a fa un any, tot i el mal comportament dels mercats financers i que els clients segueixen confiant en la fortalesa i reputació de la banca andorrana com la millor alternativa de diversificació per als seus estalvis”, segons s’exposa en una nota de premsa feta pública aquest dilluns per la patronal bancària. Ni una paraula dels centenars de milions d’euros que han marxat d’Andorra. I dels que no surten perquè els seus titulars no saben com regularitzar una situació no declarada al seu dia. 

Al contrari, segons l’ABA, els grups bancaris han tancat l’exercici 2015 amb un augment dels recursos gestionats del 2,3% respecte de l’any anterior. Les quatre entitats financeres han assolit un volum agregat de 44.982 milions d’euros, xifra que supera en 1.017 milions els recursos que gestionaven els mateixos bancs un any abans. A tancament de 2014, la banca andorrana comptava amb un volum de recursos gestionats de 43.965 milions. Segons s’explica en la mateixa nota, quant als dipòsits en particular, aquests van tenir un creixement fins i tot més gran que els recursos fora de balanç i es van situar en 11.178 milions d’euros, el que representa un creixement del 3,5% respecte a la xifra de 10.799 milions assolida un any abans. 

Compareixença inèdita

Per primera vegada a la història, o com a mínim en molts anys, l’ABA ha organitzat una compareixença pública. I ho ha fet per presentar els resultats provisionals del 2015, que no estan auditats ni aprovats. En la comunicació escrita feta pública no es desglossen les dades per bancs. Andbank fa unes setmanes que va convocar la premsa per exposar els seus resultats però finalment va ajornar l’acte perquè es pogués fer l’explicació pública conjunta. Mai com aquest any s’havien fet públics els resultats tan aviat. I a parer de l’ABA, i malgrat els múltiples mals que assetgen el sector, la banca andorrana viu un moment bo segons la patronal sectorial. Quan s'aprovin formalment els comptes, i malgrat tots els 'maquillatges' que es puguin fer, i que comptablement són fàcils de fer, les dades segregades haurien de reflectir un clar ascens de diposits gestionats per BancSabadell, que en part hauria digerit el retrocés de la resta d'entitats.

De moment, però, l'ABA explica que l’augment dels recursos gestionats, tant dins com fora de balanç, demostra la solidesa i el nivell de confiança que els clients de la banca andorrana tenen en les entitats, en un any marcat pel procés d’intervenció i resolució de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Al llarg de 2015, la banca andorrana, agrupada en l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), ha augmentat la seva activitat creditícia, el que ha contribuït a la recuperació de l’economia del Principat iniciada en el segon semestre de 2014. La inversió creditícia agregada ha sigut de 6.408 milions d’euros, amb un augment de l’1,1% respecte a l’exercici anterior, s’explica en la nota pública.

El volum més gran de recursos gestionats i l’increment de l’activitat creditícia ha tingut efectes positius sobre els marges de la banca andorrana. En concret, el marge ordinari de les quatre entitats s’ha elevat un 5,7% respecte a l’exercici passat. En relació als resultats, la banca andorrana ha tancat l’any amb un benefici net atribuït de 168 milions d’euros, xifra que suposa un descens del 8%. Aquests resultats estan influïts pels baixos tipus d'interès en el marc de la Unió Europea, que pressiona a la baixa el marge financer, i pels costos creixents derivats de l’expansió internacional i de l’adaptació al nou marc normatiu del sector bancari europeu. 

Malgrat això, la banca andorrana va tancar l'exercici passat amb un ROE (el rendiment que obtenen els accionistes dels fons invertits en la societat) del 10,91%, per sobre del ROE de la banca espanyola (estimada entre el 5,2% i el 5,5% el 2015, segons Standard & Poor's) i de la mitjana de la banca europea (situada al 8%, segons la mateixa agencia de qualificació). En tot cas, aquestes xifres encara estan pendents de revisió per part dels auditors i de l’aprovació per part dels consells d’administració de cadascuna de les entitats. 

Solvència i liquiditat 

Durant l’exercici 2015, la banca andorrana ha reforçat els balanços i ha millorat la solvència. A 31 de desembre, la ràtio de solvència dels quatre bancs es va situar en un 21,85%. Aquesta xifra supera en 110 punts bàsics la ràtio de l’any passat que estava situada en un 20,75% i duplica les exigències de la normativa bancària andorrana que fixa aquest coeficient en un mínim del 10%. 

Respecte a la liquiditat, la banca andorrana també ha augmentat. Durant l’any passat, la ràtio de liquiditat agregada assolida per les entitats agrupades a l’ABA va ser del 71,17%, més de 300 punts bàsics sobre la de 2104, quan va arribar a un 68,11%. Aquesta xifra està molt per sobre de la ràtio de liquiditat que exigeix la normativa bancària andorrana. Segons Esther Puigcercós, “la banca andorrana aposta per unes altes ràtios de solvència i liquiditat com a característica principal de la nostra banca”.

Fotografia: Agència de Notícies Andorrana (ANA)

Comentaris

Trending