Els advocats fixen un salari de 2.000 euros mensuals per al seu degà a partir del 2020

Els canvis que es preveien als estatuts en relació a la regulació de la promoció publicitària dels professionals del Dret queden al calaix per manca de quòrum

Crítiques al Col·legi d\'Advocats perquè contracta assessors estrangers alhora que lamenta l\'intrusisme
Crítiques al Col·legi d\'Advocats perquè contracta assessors estrangers alhora que lamenta l\'intrusisme
El màxim responsable del Col·legi d’Advocats d’Andorra passarà a cobrar 2.000 euros mensuals a partir de l’any que ve, quan s’ha d’escollir una nova junta. Així ho ha aprovat l’assemblea ordinària del col·lectiu, que no ha tingut el quòrum suficient per aprovar un altre dels punts més destacats de l’ordre del dia, que era una modificació dels estatuts que havia de servir, entre altres coses i sobretot, per regular aspectes relacionats amb la publicitació dels professionals del Dret.

L’assemblea s’ha celebrat aquest dimecres a la sala d’actes de la seu del col·legi. A banda de qüestions d’un caràcter més ordinari i de tràmit com l’aprovació de comptes o la memòria d’activitats dutes a terme durant el 2018, dos dels aspectes que més interès generaven eren el de la gratificació per als futurs degans i una modificació estatutària que no va poder tirar endavant per la falta del quòrum necessari que estableixen els mateixos estatuts. Entre altres coses, es pretenia definir molt millor com es poden promocionar els advocats, per exemple, a les xarxes socials.

El que sí que va tirar endavant va ser l’establiment d’una compensació econòmica, d’un salari, per als propers degans. A partir de l’any que ve, quan toca renovar la junta encapçalada actualment per Sophie Bellocq, el degà percebrà mensualment 2.000 euros. És una manera de gratificar, com han apuntat les fonts, la dedicació que el professional de l’advocacia que exerceix el deganat ha de dedicar al col·lectiu contra els interessos del seu propi despatx o el despatx pel qual presti serveis.

L’assemblea, celebrada una setmana en què forces professionals liberals del sector (com treballadors d’altres sectors, per exemple funcionaris), estan fora del país seguint les vacances escolars dels seus fills, es va cloure, com aquell que diu, amb una ovació que no tots els presents van seguir per la tasca realitzada per la junta directiva actual de l’ens col·lectiu. L’aplaudiment el va promoure Manuel Pujadas, que va remarcar especialment la feina duta a terme per la degana.

Comentaris (1)

Trending